Witaj na naszej stronie.    

  Menu główne
· Informacje Ogólne
· Aktualności
· Archiwum
· Władze Oddziału
· Koła
· O nas w "Chemiku"
· Statut Stowarzyszenia
· Deklaracja członkowska
· Galeria FOTO
· Paliwa i Surowce
  Chemiczne w Oświęcimiu

· Pomoc Koleżeńska
· Uprawnienia Energetyczne
· Linki
· Kontakt
   
  Aktualności
17.04.2024r.
KOMUNIKAT

Stanisława Dąbrowska

01.04.2024r.
Seminarium Transport Spedycja Logistyka

W dniu 12 marca 2024 r. Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu gościła uczestników Seminarium Naukowo-Technicznego pn. „Wyzwania w branży TSL w dobie przemysłu 5.0”. Organizatorem seminarium był Instytut Nauk Inżynieryjno-Technicznych oraz Sekcja Inżynierii Produkcji SITPChem i Odział SITPChem Oświęcim.

Uroczystego otwarcia seminarium dokonała JM Rektor Profesor Sonia Grychtoł. Uczestników przywitali również – dr Joanna Stuglik dyrektor INIT oraz kol. Jerzy Klimczak prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego.

W obradach uczestniczyło ponad 60 osóbwśród nich liczni przedstawiciele naszego Stowarzyszenia – z Oddziałów w Puławach, Płocku, Krakowie, Cieszynie oraz oczywiście z Oświęcimia.. Patronem medialnym wydarzenia było nasze czasopismo - Przemysł Chemiczny. Seminarium zostało objęte honorowym Prezydenta Miasta Oświęcim Pana Janusza Chwieruta. Wprowadzeniu w obszar omawianej tematyki towarzyszyło wygłoszenie referatu „Branża TSL a problemy globalne” autorstwa dra inż. Jacka Postrożnego.

Pierwsza część wystąpień obejmowała tematykę związaną z funkcjonowaniem transportu wobec problemów, takich jak neutralność klimatyczna UE. W tej części bardzo duże zainteresowanie wzbudził referat kolegi Arkadiusza Kamińskiego pt. „Strategia wodorowa PKN Orlen w zakresie transportu”. Druga część seminarium została poświęcona omówieniu wyzwań, z jakimi mierzy się branża TSL w kontekście ograniczeń wynikających miedzy innymi z ograniczonego dostępu do zasobów. Program seminarium został w pełni zrealizowany. Seminarium towarzyszyła wystawa sprzętu pomiarowego oferowanego przez firmę Limatherm System oraz pokazy możliwości technicznych robota ASTORINO.


A.T.