Witaj na naszej stronie.    

  Menu główne
· Informacje Ogólne
· Aktualności
· Archiwum
· Władze Oddziału
· Koła
· O nas w "Chemiku"
· Statut Stowarzyszenia
· Deklaracja członkowska
· Galeria FOTO
· Paliwa i Surowce
  Chemiczne w Oświęcimiu

· Pomoc Koleżeńska
· Uprawnienia Energetyczne
· Linki
· Kontakt
   
  Aktualności
17.06.2022r.
Jubileusz 75-lecia Oddziału SITPChem w Oświęcimiu

Jubileusz 75-lecia Oddziału SITPChem w Oświęcimiu połączony był z Walnym Zjazdem Oddziału jako jego I część. Odbył się w dniu 8 czerwca 2022 roku w Oświęcimskim Centrum Kultury w sali restauracji „Smaki Dzieciństwa”

Po przywitaniu gości i delegatów prezes Oddziału Adam Tarniowy przedstawił krótką historię Oddziału. Wspomniał założycieli i działaczy oraz przestawił zakres działalności Oddziału na przestrzeni 75 lat istnienia.

Po prezentacji głos zabrali przybyli goście, prezes Zarządu Głównego SITPChem Jerzy Klimczak, prezydent MiastaOświęcim Janusz Chwierut, rektor MUP w Oświęcimu Radosław Folga, prezes Oddziału SITPChem Kraków Zbigniew Wzorek. Gratulując nam jubileuszu podkreślali znaczącą rolę Oddziału SITPChem w całym Stowarzyszeniu i społeczności lokalnej. Były oczywiście też życzenia.

Jubileusz był również okazją do wręczenia odznaczeń i listów gratulacyjnych członkom naszego Oddziału.

Honorową Odznakę SITPChem otrzymała kol. Jolanta Kudzia.

Srebrną Odznakę Naczelnej Organizacji Technicznej otrzymała kol. Iwona Borowiec i kol. Marta Makuch.

Listy gratulacyjne otrzymali: kol. Mieczysław Ficek, kol. Wiesław Bartyzel, kol. Wanda Sporysz, kol. Andrzej Cebulski, kol. Jan Bochenk, kol. Marek Mania, kol. Andrzej Żubrowski, kol. Stanisława Dąbrowska, kol. Czesław Dąbrowski, kol. Antoni Majcherczyk, kol. Andrzej Kram, kol. Ewa Mituś, kol. Andrzej Sarach.

Z okazji jubileuszu otrzymaliśmy wiele listów gratulacyjnych i życzeń od firm i osób zaprzyjaźnionych, współpracujących z naszym Oddziałem, a które nie mogły przybyć na naszą uroczystość.

Na zakończenie uroczystości był tort i lampka szampan.


Stanisława Dąbrowska

16.06.2022r.
Walny Zjazd Oddziału SITPChem Oświęcim

W dniu 08 czerwca 2022 roku w Oświęcimskim Centrum Kultury w sali restauracji „Smaki Dzieciństwa”odbył się Walny Zjazd Oddziału SITPChem Oświęcim, w czasie którego podsumowano działalność naszego Oddziału i wybranego cztery lata temu Zarządu.
W Walnym Zjeździe wzięło udział 38 delegatów wybranych na Walnych Zebraniach Kół i członków honorowych, a także członkowie ustępujących władz i zaproszeni goście z prezesem Zarządu Głównego Jerzym Klimczakiem na czele. Obradom przewodniczył kol. Antoni Majcherczyk. Sprawozdanie z działalności Zarządu Oddziału przedstawił Prezes Zarządu - Adam Tarniowy. Ta czteroletnia działalność była mocna ograniczona bo przez większy czas panowała pandemia i związane z nią obostrzenia. Mimo tego udało nam się w tym czasie zorganizować wiele imprez w tym seminaria, konferencje, trzy Rajdy Chemika, wycieczkę zagraniczną do Karlovych Varów, kilka wycieczek poznawczo-technicznych, 3 drużynowe turnieje tenisa stołowego, oraz 4 turnieje tenisowe dla dzieci, trzy turnieje w kręgle, sześć wyjazdów do teatru, kulig. Kontynuowano współpracę z Małopolską Uczelnią Państwową im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu i z PZ nr 2 SOMSIT, z którą wspólnie organizowano konkurs wiedzy chemicznej „Młody Chemik”.
Ponadto w minionej kadencji w rozgrywkach Amatorskiej Ligi Tenisa Stołowego brała udział z powodzeniem drużyna tenisowa, w skład której wchodzą członkowie naszego stowarzyszenia, a także drużyna w kręgle, która bierze udział w rozgrywkach oświęcimskiej ligi bowlingowej. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej wygłosił kol. Andrzej Sarach, a Sądu Koleżeńskiego kol. Zuzanna Sanak. Walny Zjazd udzielił absolutorium ustępującemu zarządowi, wybrał władze na nową kadencję 2022-2026 oraz delegatów na Walny Zjazd Stowarzyszenia. Prezesem ponownie wybrano kol. Adama Tarniowego. Nowy Zarząd Oddziału to: kol. Wiesław Bartyzel, Barbara Brandys, Stanisława Dąbrowska, Ireneusz Góralczyk, Marta Makuch, Ryszard Pikul, Tadeusz Rusin, Mariusz Sanak, Wanda Sporysz.
Komisja Rewizyjna - kol.Marek Mania, Kazimierz Saternus, Andrzej Sarach, Marcin Stanik, Jerzy Szlendak.
Sąd Koleżeński- kol.Renata Szymeczko, Dorota Wierzbicka, Ilona Koza. Delegatami na Walny Zjad Stowarzyszenia zostali wybrani: kol. Marek Mania, Ryszard Pikul, Mariusz Sanak, Adam Tarniowy, Barbara Brandys, Jerzy Szlendak, Andrzej Kram – delegat rezerwowy.
Komisja Wniosków przedstawiła projekt uchwały Walnego Zjazdu, którą przyjęto na zakończenie zjazdu.

Stanisława Dąbrowska

06.06.2022r.
XIX Rajd Chemika

Tradycyjny nasz Rajd Chemika w tym roku, był to już XIX Rajd Chemika, odbył się 4 czerwca 2022 r na Potrójną.

W sobotę rano 4 czerwca ruszyliśmy szlakiem czerwonym z Przełęczy Kocierskiej mimo niezbyt ciekawej zapowiedzi pogody. Trasa nie była zbyt długa więc nie było obawy, że jakoś dojdziemy. Humory wszystkim dopisywały a to najważniejsze. No i udało się, nawet bez deszczu, ale niestety przepięknych widoków jakie zazwyczaj obserwuje się z punktu widokowego na Potrójnej tym razem nie było.

Przy niewielkim schronisku „Chatka na Potrójnej” zatrzymaliśmy się na trochę dłużej. Było ognisko i kiełbaski, dyplomy dla najmłodszych uczestników, tym razem był tylko jeden Staś Pikul. Następnie wyruszyliśmy w drogę powrotną, przy „Zbójnickim oknie” zrobiliśmy sobie pamiątkowe zdjęcie i czołówka rajdu bez deszczu dotarła do autobusu, który oczekiwał nas w przysiółku Kocierz Basie.

Wszyscy uczestnicy rajdu poczęstowani zostali cukierkami przez prezesa Adama Tarniowego oraz otrzymali pamiątkowe znaczki rajdowe.

W rajdzie uczestniczyło 4o osób. Nad prawidłowym przebiegiem rajdu czuwała kierownik rajdu kol. Ewa Mituś. Wspomagał ją kolega Czesław, a kiełbaski dzielnie przypiekał kol. Bogdan.


Stanisława Dąbrowska

01.06.2022r.
KOMUNIKAT

Stanisława Dąbrowska