Witaj na naszej stronie.    

  Menu główne
· Informacje Ogólne
· Aktualności
· Archiwum
· Władze Oddziału
· Koła
· O nas w "Chemiku"
· Statut Stowarzyszenia
· Deklaracja członkowska
· Galeria FOTO
· Paliwa i Surowce
  Chemiczne w Oświęcimiu

· Pomoc Koleżeńska
· Uprawnienia Energetyczne
· Linki
· Kontakt
   
  "Paliwa i surowce chemiczne w Oświęcimiu" - seminarium 24.11.06
"Paliwa i surowce chemiczne w Oświęcimiu" - to nazwa programu naukowo-technicznego zainicjowanego i realizowanego przez Oświęcimski Oddział Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego.

Jednym z podstawowych celów programu jest przedstawienie kompleksowych informacji dotyczących nowoczesnych technologii pozyskiwania surowców chemicznych, paliw i energii z węgla oraz surowców odnawialnych, ułatwienie nawiązania kontaktów technicznych i pozyskiwania partnerów biznesowych.
Program adresowany jest do przedstawicieli zakładów przemysłowych, lokalnych władz
samorządowych, oraz przedstawicieli firm zainteresowanych podjęciem współpracy i działań inwestycyjnych.

Inauguracja programu było seminarium naukowo-techniczne pt. "Ekologiczne i ekonomiczne  aspekty pozyskiwania surowców chemicznych, paliw i energii z węgla i bio-surowców", które odbyło się w dniu 24.11.06 w Klubie Technika NOT. Obrady otworzył prezes Zarządu Oddziału SITPChem - Adam Tarniowy, natomiast słowo wstępne do zgromadzonych gości wygłosił pan Rafał Darski - prezes Energetyki Dwory - generalnego sponsora seminarium.
Pierwszy referat plenarny wygłosił dyrektor Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu, pan Marek Ściążko. Referat nosił tytuł: "Analiza efektywności zgazowania węgla połączonego z usuwaniem ditlenku węgla". Referat obejmował szerokie spektrum zagadnień związanych z energochemiczną przeróbką węgla. Słuchacze mieli m.in. możliwość zapoznania się z przemysłowymi metodami zgazowania węgla, z uwarunkowaniami ekonomicznymi różnych wariantów przeróbki węgla na paliwa ciekłe, surowce chemiczne i energię, zaprezentowane zostały również aktualnie funkcjonujące instalacje produkcyjne, m.in. firmy Sasol w RPA.
Kolejny referat plenarny dotyczył rynku paliw płynnych w Polsce i został wygłoszony przez pana Jacka Cwetlera - dyrektora Polskiej Izby Paliw Płynnych w Warszawie. Prezentowane w referacie problemy koncentrowały się na możliwościach i kierunkach rozwoju rynku paliw płynnych w szczególności w zakresie rozwoju rynku paliw alternatywnych takich jak biopaliwa.
Zaprezentowany został również profil działania oraz perspektywy rozwoju firmy Energetyka Dwory Sp. z o.o. - prezentacji firmy dokonał dyrektor d.s. technicznych tej firmy pan Bogusław Brandys .

W dyskusjach plenarnych przewijały się zagadnienia dotyczące perspektyw rynku paliw w Polsce oraz możliwości uruchomienia w Polsce pilotażowej instalacji do przeróbki węgla  - tu istotny głos w dyskusji należał do Posła na Sejm RP pana Stanisława Rydzonia, który zaprezentował stanowisko Ministra Gospodarki w sprawie lokalizacji w rejonie Oświęcimia zakładu zgazowania węgla. W stanowisku tym zawarto m.in. stwierdzenie iż : ".. zasadne jest rozważenie koncepcji polegającej na lokalizacji procesu zgazowania węgla przy kopalni i przesył rurociągiem wstępnie oczyszczonego półproduktu do Firmy Chemicznej "DWORY" S.A. w Oświęcimiu, gdzie odbywałby się proces produkcji paliw i materiałów pochodnych ...".

Ogółem w seminarium wzięło udział ponad 40 osób, wśród nich posłowie na Sejm RP Stanisław Rydzoń i Janusz Chwierut, przedstawiciele lokalnych władz samorządowych, oraz przedstawiciele  krajowych firm z branży elektro-energetycznej oraz chemicznej.
Wsparcia finansowego dla  przedsięwzięcia udzieliły firmy PPUH "Solvent-Dwory" Sp. z o.o., SIEMENS Sp. z o.o. oraz Energetyka Dwory Sp. z o.o. - jako sponsor generalny, Zarządom tych firm składamy serdeczne podziękowania za wyrażone zainteresowanie programem i zaangażowanie się w jego realizację.

Nad organizacją i przebiegiem seminarium czuwał Komitet Organizacyjny w składzie :
dr inż. Adam Tarniowy, mgr inż. Ryszard Pikul, mgr inż. Stanisława Dąbrowska oraz mgr inż Bogusław Brandys.

Stanisława Dąbrowska
Adam Tarniowy