Witaj na naszej stronie.    

  Menu główne
· Informacje Ogólne
· Aktualności
· Archiwum
· Władze Oddziału
· Koła
· O nas w "Chemiku"
· Statut Stowarzyszenia
· Deklaracja członkowska
· Galeria FOTO
· Paliwa i Surowce
  Chemiczne w Oświęcimiu

· Pomoc Koleżeńska
· Uprawnienia Energetyczne
· Linki
· Kontakt
   
  "Paliwa i Surowce Chemiczne w Oświęcimiu" - seminarium 25.01.07
Jako stowarzyszenie naukowo-techniczne skupiające większość kadry technicznej F.Ch.Dwory oraz firm zlokalizowanych na terenie dawnych Zakładów Chemicznych Oświęcim jesteśmy żywotnie zainteresowani perspektywami technologicznego rozwoju naszego regionu. W związku z tym postanowiliśmy zorganizować  cykl seminariów naukowo-technicznych dotyczących nowoczesnych technologii pozyskiwania surowców chemicznych, paliw i energii z węgla i surowców odnawialnych.
Podstawowym celem programu jest przedstawienie kompleksowych informacji przydatnych przy podejmowaniu decyzji o wdrażaniu nowoczesnych technologii pozyskiwania surowców chemicznych, paliw i energii na terenie Oświęcimia, ułatwienie nawiązania kontaktów technicznych i pozyskiwania partnerów biznesowych .
Seminarium inauguracyjne odbyło się w dniu 24.11.06 w Klubie Technika NOT  (pisaliśmy o tym w grudniowym numerze Chemika).
Kolejne seminarium z planowanego cyklu odbyło się w dniu 25 stycznia, tym razem ze względu na znacznie większą ilość uczestników obrady przenieśliśmy do Oświęcimskiego Centrum Kultury. Obrady otworzył prezes Zarządu Oddziału SITPChem - Adam Tarniowy, natomiast słowo wstępne do zgromadzonych gości wygłosił pan Janusz Marszałek -Prezydent Miasta Oświęcim.  
Pierwsza prezentacja autorstwa pan profesora Jerzego Lisa - Prorektora AGH ds. Współpracy i Rozwoju oraz profesora Kazimierza Jelenia - Prorektora AGH ds. Nauki dotyczyła  współpracy badawczo-wdrożeniowej  Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie  w zakresie energetyki. Uczelnia, która obecnie kształci ponad 300 tysięcy studentów, dużo uwagi poświęca zagadnieniom związanym z energetyką, wyrazem tego zainteresowania jest  m.in. powołanie Międzywydziałowej Szkoły Energetyki, gdzie zespół ekspertów z różnych wydziałów kształci przyszłe kadry energetyków.
     Kolejna prezentacja dotyczyła Małopolsko-Podkarpackiego  Klastra Czystej Energii. Główne cele i kierunki działania klastra zaprezentował Przewodniczący Zespołu Sterującego profesor  Ireneusz Soliński. Wśród  podstawowych celów działania klastra należy wymienić  zwiększenie stopnia   pozyskania i wykorzystania czystej energii w regionie południowo-wschodniej Polski dla ochrony środowiska przyrodniczego oraz koordynowanie działań przedsiębiorców, agencji, stowarzyszeń i władz regionalnych w obszarze energetyki.

Największą dawkę informacji o charakterze naukowo-technicznym przyniósł referat pt. "Analizy i prognozy dotyczące rynku węgla kamiennego i brunatnego w Polsce" autorami referatu byli JM Rektor AGH profesor Antoni TAJDUŚ oraz dr inż. Marek CAŁA
Najistotniejsze przesłanie referatu można zawrzeć w stwierdzeniu, iż pomimo medialnej nagonki na górnictwo węgiel kamienny wraz z węglem brunatnym są gwarancją
polskiego bezpieczeństwa energetycznego. Jest to szczególnie istotne w sytuacji kiedy wobec prognozowanych niedoborów surowców energetycznych, kraje posiadające nadwyżki tych surowców mogą dążyć do narzucenia swej woli innym krajom.

Po przerwie kawowej zaprezentowany został profil działania oraz perspektywy rozwoju  głównego sponsora seminarium - firmy Elektrobudowa S.A. - prezentacji firmy dokonali Dyrektor Biura Realizacji Projektów Katowice - pan Wiktor Halski - oraz Dyrektor Biura Realizacji Projektów Automatyki -pan Tomasz Szczygieł.
Ostatnia prezentacja styczniowego seminarium to referat pt: "Cele, szanse i wyzwania Innowacyjnego Śląskiego Klastra Czystych Technologii Węglowych". Zagadnienia dotyczące rozwoju tzw. czystych technologii węglowych na Śląsku prezentował dr Ireneusz Pyka z Głównego Instytutu Górnictwa (GIG), współautorem referatu była pani profesor Krystyna Czaplicka - Kolarz - dyrektor GIG-u.  

Ogółem w seminarium wzięło udział prawie 60 osób, wśród nich przedstawiciele świata nauki - Politechniki Krakowskiej, Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Głównego Instytutu Górnictwa, Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Kauczuków i Tworzyw Winylowych w Oświęcimiu, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Oświęcimiu, na czele z najwyższymi władzami AGH , przedstawiciele lokalnych władz samorządowych na czele z panem prezydentem Januszem Marszałkiem i Przewodniczącym Rady miasta panem Piotrem Kućką . Licznie reprezentowani byli  przedstawiciele  krajowych firm z branży górniczej, elektro-energetycznej oraz chemicznej, wśród nich Prezes  Kompanii Węglowej pan Grzegorz Pawłaszek, Dyrektor ds. Planowania Strategicznego Firmy Chemicznej Dwory SA pan Wiesław Ziembla oraz Główny Inżynier ds. Technologii F.Ch. Dwory pan Piotr Ogiegło.
 Bardziej szczegółowe informacje na temat przebiegu seminarium, jego uczestników oraz prezentowanych referatów w najbliższym czasie zamieścimy na  naszej stronie internetowej http://SITPChem.dwory.pl (strona jest aktualnie w trakcie gruntownego przeobrażenia, więc mogą wystąpić pewne poślizgi czasowe)
Pragniemy serdecznie podziękować organizacjom, firmom oraz  wszystkim osobom, które zaangażowały się w realizację naszego programu - w szczególności  Zarządowi Firmy Elektrobudowa S.A. za wsparcie finansowe organizacji seminarium oraz Władzom Miasta i Dyrekcji OCK - panu Piotrowi Matusiakowi i pani Apolonii Maj za udostępnienie sali obrad.

Planowana tematyka kolejnego seminarium to m.in. "zielona energetyka", zagospodarowanie odpadów przemysłowych i komunalnych na potrzeby energetyki oraz  perspektywy rozwoju rynku biopaliw w Polsce.

Adam Tarniowy, SITPChem
Stanisława Dąbrowska, SITPChem