Witaj na naszej stronie.    

  Menu główne
· Informacje Ogólne
· Aktualności
· Archiwum
· Władze Oddziału
· Koła
· O nas w "Chemiku"
· Statut Stowarzyszenia
· Deklaracja członkowska
· Galeria FOTO
· Paliwa i Surowce
  Chemiczne w Oświęcimiu

· Pomoc Koleżeńska
· Uprawnienia Energetyczne
· Linki
· Kontakt
   
  Informace Ogólne
 1. Uprawnienia KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ.
  Informujemy, że na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo Energetyczne (t.j. Dz.U.2012.1059 z póŸniejszymi zmianami) oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dn. 28 kwietnia 2003 roku w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U.03.89.828 z póŸniejszymi zmianami) została powołana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki przy Stowarzyszeniu Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego Oddział Oświęcim KOMISJA KWALIFIKACYJNA nr 378 do stwierdzania kwalifikacji na stanowiskach pracy związanych z DOZOREM oraz EKSPLOATACJą urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wymienionych w Grupie 1 – punkty nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 i 10 załącznika nr 1 do powołanego wyżej rozporządzenia.
 2. Rodzaj urządzeń, instalacji i sieci, przy których eksploatacji jest wymagane posiadanie kwalifikacji: grupa 1 - urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną:
  1. urządzenia prądotwórcze przyłączone do krajowej sieci elektroenergetycznej bez względu na wysokość napięcia znamionowego;
  2. urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV;
  3. urządzenia, instalacje i sieci o napięciu znamionowym powyżej 1 kV;
  4. zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50 kW;
  5. urządzenie elektrotermiczne;
  6. urządzenia do elektrolizy;
  7. sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego;
  8. elektryczna sieć trakcyjna;
  9. elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym;
  10. aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji; sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1-9.
 3. Kontakt.
  Sekretarz Komisji (Jan Bochenek) - tel. 602 641 894,
  Przewodniczący Komisji (Ryszard Pikul) - tel. 783 293 979.
  e-mail: SITPChemOsw@wp.pl