Witaj na naszej stronie.    

  Menu główne
· Informacje Ogólne
· Aktualności
· Archiwum
· Władze Oddziału
· Koła
· O nas w "Chemiku"
· Statut Stowarzyszenia
· Deklaracja członkowska
· Galeria FOTO
· Paliwa i Surowce
  Chemiczne w Oświęcimiu

· Pomoc Koleżeńska
· Uprawnienia Energetyczne
· Linki
· Kontakt
   
  Szkolenia

Informacje ogólne.
Oferujemy przygotowanie pracowników do egzaminu kwalifikacyjnego w formie kursu przygotowawczego lubkonsultacji do samokształcenia kierowanego przeprowadzanego na podstawie przysłanego pisemnego zgłoszenia wraz z wypełnionym Wnioskiem o sprawdzenie wymagań kwalifikacyjnych.

 1. Bloki tematyczne kursu przygotowawczego.
  • Szkolenie techniczneobejmujące podniesienia kwalifikacji/pogłębienia wiedzy dot. branży elektroenergetycznej w zakresie wymagań wynikających z rozporządzeniaMGPiPS z dnia 28 kwietnia 2003 roku w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U.03.89.828 z póŸniejszymi zmianami).
  • Warsztatypraktyczne dot. podniesienia kwalifikacji/doskonalenia umiejętności w zakresie wykonywania pomiarów eksploatacyjnych (w tym pomiarów ochronnych) instalacji elektrycznych do 1 kV oraz opracowywania stosownych sprawozdań z wykonanych prac.
  • Uwaga: istnieje możliwość uwzględnienia w ww. blokach tematycznych zagadnień szczegółowych uwzględniających specyfikę urządzeń i instalacji elektroenergetycznych występujących w Państwa zakładzie (konieczność przesłania wcześniej propozycji dodatkowego zakresu/tematyki).
 2. Charakter szkolenia/warsztatów.
  • Szkolenie/warsztaty jednodniowe –czas trwania ok. 8 godz.
  • Istnieje również możliwość dostosowania charakteru szkolenia do Państwa potrzeb.
 3. Miejsce szkolenia/warsztatów:
  • Siedziba Zarządu Oddziału Oświęcim SITPChem - Oświęcim, ul. Chemików 1/E-56 p.3 - przy mniejszej ilości osób, lub
  • We wcześniej uzgodnionym z Państwem innym miejscu – np. sala wykładowa w Państwa firmie.
 4. Terminy.
  • Do uzgodnienia - minimum 7 dni przed planowanym szkoleniem.
  • Uwaga: bezpośrednio po zakończeniu szkolenia mogą się odbyć egzaminy na dane uprawnienia.
 5. Opłaty:
  Koszty kursu przygotowawczego - szkolenia/warsztatów - do uzgodnienia z przedstawicielami Komisji Kwalifikacyjnej.
 6. Sposób płatności:
  • na podstawie wystawionej po odbyciu szkolenia faktury VAT –płatność 14 dni od wystawienia faktury lub
  • na podstawie wystawionej wcześniej faktury PROFORMA) –w takim przypadku po przeprowadzeniu szkoleniawystawiona zostanie stosowna faktura VAT.
  • należność za szkolenie należy uiścić na konto SITPChem Oddział Oświęcim - nr konta: PKO BP SA 68 1020 2384 0000 9202 0009 0555.
 7. Konsultacje do samokształcenia.
  Termin, miejsce i koszt konsultacji do samokształcenia do uzgodnienia z przedstawicielami Komisji Kwalifikacyjnej.
 8. Kontakt.
  • Sekretarz Komisji (Jan Bochenek) - tel. 602 641 894,
  • Przewodniczący Komisji (Ryszard Pikul) - tel. 783 293 979.
  • e-mail: SITPChemOsw@wp.pl