Witaj na naszej stronie.    

  Menu główne
· Informacje Ogólne
· Aktualności
· Archiwum
· Władze Oddziału
· Koła
· O nas w "Chemiku"
· Statut Stowarzyszenia
· Deklaracja członkowska
· Galeria FOTO
· Paliwa i Surowce
  Chemiczne w Oświęcimiu

· Pomoc Koleżeńska
· Uprawnienia Energetyczne
· Linki
· Kontakt
   
  Zakres tematyki G2 E/D

G-2/E, G-2/D - Szczegółowa tematyka egzaminu dla osób zajmujących sie eksploatacją urzadzeń, instalacji i sieci energetycznych, w celu uzyskania potwierdzenia posiadanych kwalifikacji,

1) Przepisy w zakresie przyłączania urzadzeń i instalacji do sieci, dostarczania paliw i energii oraz dysponowania mocą.

2) Przepisy i zasady postępowania przy programowaniu pracy sieci, instalacji i urządzeń z uwzglednieniem zasad racjonalnego użytkowania paliw i energii.

3) Przepisy w zakresie eksploatacji, wymagania w zakresie prowadzenia dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej oraz stosowanie instrukcji eksploatacji sieci, instalacji i urządzeń.

4) Przepisy dotyczące budowy sieci, urządzeń i instalacji oraz normy i warunki techniczne jakim powinny odpowiadać te sieci, instalacje i urządzenia.

5) Przepisy w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa pożarowego, z uwzględnieniem udzielania pierwszej pomocy oraz wymagań ochrony srodowiska.

6) Zasady postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa ruchu urządzeń przyłączonych do sieci.

7) Zasady dysponowania mocą urządzeń przyłączonych do sieci.

8) Zasady budowy, działania oraz warunki techniczne obsługi urządzeń, instalacji i sieci energetycznej.

a) Kotły parowe i wodne wraz z urządzeniami pomocniczymi:

-rodzaje i budowa kotłów,

- urządzenia pomocnicze kotłów,

- urządzenia zabezpieczające działające samoczynnie, -rodzaje paliw.

b) Sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi: -budowa sieci cieplnych,

-podział sieci cieplnych i ich elementy,

-zasady ruchu sieci cieplnych,

-przyjmowanie sieci cieplnych do eksploatacji, -dokumentacja sieci cieplnych,

-ruch sieci cieplnych (ogólne zasady),

-przygotowanie sieci cieplnych do uruchomienia, -uruchomienie, prowadzenie i wyłączanie sieci cieplnych.

c) Turbiny parowe oraz wodne wraz z urządzeniami pomocniczymi: -definicje i pojecia podstawowe,

-klasyfikacja turbin,

-istota działania turbin (akcyjne, reakcyjne), -układy regulacji turbin parowych,

-urządzenia zabezpieczające.

d) Przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i wody gorącej: -podstawy wymiany ciepła w wymiennikach,

-typy wymienników ciepła,

-urządzenia zabezpieczające,

-urządzenia odwadniające (rodzaje i ich budowa), -rurociągi parowe i skroplinowe.

-pompowanie skroplin.


e) Urządzenia wentylacji i klimatyzacji i chłodnicze: -budowa i funkcjonowanie urządzeń, -agregaty i systemy ziębnicze,

-centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne, -czynniki ziębnicze i nośniki ciepła.

f) Pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy: -ogólne definicje,

-podział i rodzaje pomp,

-kawitacja i sposoby zapobiegania. -urządzenia zabezpieczające,

-podział i zakres pracy dmuchaw i wentylatorów. -dobór i współpraca z siecią.

g) Sprężarki i instalacje sprężonego powietrza: -ogólne definicje,

-podział i rodzaje sprężarek,

-dobór sprężarek i współpraca z siecią,

-urządzenia zabezpieczające (pompa, wzrost cisnienia).

h) Urządzenia do składowania, magazynowania i rozładunku paliw:

-zbiorniki (zasobniki), podajniki,

-składy węgla (pryzmowanie), -urządzenia doprowadzające i zwałujące,

-urządzenia odprowadzające węgiel ze zwałów. i) Piece przemysłowe:

-zadanie i podział pieców przemysłowych, -elementy konstrukcyjne pieców,

-palniki (dobór, rodzaje),

-urządzenia zabezpieczające.

j) Aparatura kontrolno pomiarowa:

-pomiar temperatury (rodzaje termometrów),

-pomiar ciśnienia (rodzaje ciśnieniomierzy), przetworniki ciś nienia, -pomiar strumienia płynu (przepływomierze),

-analizatory spalin,

-liczniki ciepła (prawna kontrola metrologiczna przyrządów pomiarowych).

9) Zasady eksploatacji i instrukcje eksploatacji urządzeń i instalacji i sieci energetycznych: -przygotowanie do uruchomienia,

-uruchomienie,

-ruch urządzeń instalacji i sieci, -wyłączenie planowane i awaryjne.

10) Ogólne zasady racjonalnej gospodarki energetycznej:

-poprawna jakość spalania, -sprawność urządzeń odwadniających, -dobór urzadzeń.

11) Zasady BHP i P. poż. oraz ochrony środowiska związane z w/w urządzeniami.

12) Instrukcje postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia.