Witaj na naszej stronie.    

  Menu główne
· Informacje Ogólne
· Aktualności
· Archiwum
· Władze Oddziału
· Koła
· O nas w "Chemiku"
· Statut Stowarzyszenia
· Deklaracja członkowska
· Galeria FOTO
· Paliwa i Surowce
  Chemiczne w Oświęcimiu

· Pomoc Koleżeńska
· Uprawnienia Energetyczne
· Linki
· Kontakt
   
  Zakres tematyki G3 E/D

G3/E , G3/D - Szczegółowa tematyka egzaminu dla osób zajmujących sie eksploatacją urzadzeń, instalacji i sieci gazowych, w celu uzyskania potwierdzenia posiadanych kwalifikacji,

l) Przepisy w zakresie przyłączania urządzeń i instalacji do sieci, dostarczania paliw i energii oraz dysponowania mocą.

2) Przepisy i zasady postepowania przy programowaniu pracy sieci, instalacji i urządzeń z uwzglednieniem zasad racjonalnego użytkowania paliw i energii.

3) Przepisy w zakresie eksploatacji, wymagania w zakresie prowadzenia dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej oraz stosowanie instrukcji eksploatacji sieci, instalacji i urzadzeń.

4) Przepisy dotyczące budowy sieci, urządzeń i instalacji oraz normy i warunki techniczne jakim powinny odpowiadać te sieci, instalacje i urządzenia.

5) Przepisy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa pożarowego, z uwzglednieniem udzielania pierwszej pomocy oraz wymagań ochrony środowiska.

6) Zasady postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa ruchu urzadzeń przyłączonych do sieci.

7) Zasady dysponowania mocą urządzeń przyłączonych do sieci.

8) Zasady wykonywania prac kontrolno-pomiarowych i montażowych.

9) Urządzenia do magazynowania paliw gazowych dla LPG:

-szczelność magazynowanego LPG, -maksymalne cisnienie robocze, -eksploatacja i monitorowanie,

-procedury obsługi w trakcie prac eksploatacyjnych i zagrożenia.

10) Sieci gazowe:

-podział sieci ze względu na ciśnienie, -budowa sieci,

-armatura pomocnicza, -urządzenia zabezpieczające, -stacje redukcyjne, -tłoczenie gazu,

-próby szczelności.

11) Urządzenie i instalacje gazowe: -budowa instalacji gazowych, -gazomierze i zasada ich lokalizacji, -odbiór techniczny instalacji gazowej, -palniki gazowe,

-próby szczelności urządzeń i instalacji gazowych.

12) Przemysłowe odbiorniki paliw gazowych: -rodzaje i budowa pieców przemysłowych, .--urządzenia zabezpieczające,

-zasady bezpiecznej eksploatacji, -instrukcje obsługi.

13) Aparatura kontrolno-pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji: -pomiar temperatury (rodzaje termometrów),

-pomiar ciśnienia (rodzaje ciśnieniomierzy), -pomiary przepływu.

-analiza składu gazu.

-urządzenia w wykonaniu przeciw wybuchowym, - zabezpieczenia przed elektrycznością statyczną.