Witaj na naszej stronie.    

  Menu główne
· Informacje Ogólne
· Aktualności
· Archiwum
· Władze Oddziału
· Koła
· O nas w "Chemiku"
· Statut Stowarzyszenia
· Deklaracja członkowska
· Galeria FOTO
· Paliwa i Surowce
  Chemiczne w Oświęcimiu

· Pomoc Koleżeńska
· Uprawnienia Energetyczne
· Linki
· Kontakt
   
  Aktualności: kwiecień 2004
02.04.2004r.
Seminarium techniczne firmy Automatic Systems Engineering - Klub Technika NOT

W dniu 1 kwietnia br. w Klubie Technika NOT odbyło się zorganizowane przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego Oddział Oświęcim oraz Firmę Automatic System Engeneering (ASE) seminarium techniczne, dotyczące wybranych problemów instalacji w strefach zagrożonych wybuchem.
Choć data spotkania może budzić nieco żartobliwe skojarzenia to tematyka spotkania była jak widać wysoce poważna. Zasadnicza część seminarium poświęcona była podstawowym wymaganiom dla urządzeń stosowanych w przestrzeniach zagrożonych wybuchem w świetle Dyrektyw UE oraz aktualnie obowiązującego prawa polskiego.
W Unii Europejskiej przepisy dotyczące 'atmosphere explosible' tzw. dyrektywy 'nowego podejścia' Dyrektywa 94/9/EC oraz Dyrektywa 1999/92/EC zwane dyrektywami ATEX, weszły do obowiązkowego stosowania od dnia 2003.07.01. Podstawowym celem dyrektyw jest zharmonizowanie w krajach UE przepisów prawnych dla wyeliminowania przeszkód w swobodnej wymianie osób, usług, towarów i kapitału oraz doprowadzenie do obowiązywania we wszystkich krajach UE minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.
Polska wdrożyła dyrektywy ATEX również w roku 2003, wprowadzenie tych dyrektyw do polskiego prawodawstwa nakłada na pracodawców, projektantów, producentów i użytkowników szereg zobowiązań organizacyjnych i technicznych. Seminarium było okazją do przybliżenia i omówienia tych, niezwykle istotnych dla bezpieczeństwa pracy problemów.
Seminarium prowadzili specjaliści z firmy ASE - Grzegorz Czesnowski i Tomasz Dudek. Firma ASE z Gdańska od ponad 10 lat zajmuje się instalacjami automatyki i elektrotechniki przemysłowej pracującymi w strefach zagrożonych wybuchem (więcej informacji o firmie - www.ase.com.pl). Uczestnicy seminarium mieli również możliwość zapoznania się z nowoczesnymi rozwiązaniami technicznymi urządzeń w wykonaniu przeciwwybuchowym, stosowanych m.in. w przemyśle chemicznym.
W seminarium uczestniczyło blisko 40 osób, najliczniej reprezentowana była Firma Chemiczna Dwory S.A. oraz Biuro Projektów Prozach.

Autor zdjęć: Robert Koziorowski


Adam Tarniowy