Witaj na naszej stronie.    

  Menu główne
· Informacje Ogólne
· Aktualności
· Archiwum
· Władze Oddziału
· Koła
· O nas w "Chemiku"
· Statut Stowarzyszenia
· Deklaracja członkowska
· Galeria FOTO
· Paliwa i Surowce
  Chemiczne w Oświęcimiu

· Pomoc Koleżeńska
· Uprawnienia Energetyczne
· Linki
· Kontakt
   
  Aktualności: czerwiec 2004
2.06.2004r.
Uroczyste Seminarium z okazji Dnia Chemika

W dniu 31.05.2004r. w Klubie Technika odbyło się uroczyste seminarium zorganizowane z okazji Dnia Chemika przez Oświęcimski Oddział Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego (SITPChem).
Uroczystego otwarcia dokonał Prezes Zarządu Oddziału Oświęcim SITPChem - Adam Tarniowy. Zapoznał on uczestników z tematyką seminarium oraz przybliżył bieżącą działalność Oddziału.
Seminarium było również okazją do przyjęcia nowych członków do Stowarzyszenia:

 • Dariusza Mekli,
 • Radosława Leoniuka,
 • Zbigniewa Chmury,
 • Agnieszki Gonciarczyk-Skoczek,
 • Wojciecha Komali,
Legitymacje członkowskie wręczył Wiceprezes Zarządu Oddziału SITPChem - Andrzej Cebulski.

Kolejnym uroczystym akcentem było wręczenie odznaczeń stowarzyszeniowych. Decyzją Zarządu Głównego SITPChem z dnia 18 maja 2004 honorową odznaką SITPChem odznaczone zostały następujące osoby:
 • Józef Doległo,
 • Otylia Tyrna,
 • Bogusław Brandys,
 • Jan Karp,
 • Bogusław Hatłas,
 • Zygmunt Tlałka,
 • Antoni Wąsik,
 • Bożena Cieślińska,
 • Mirosław Podsiadło,
 • Małgorzata Stec-Adamus.
Dekoracji dokonał Prezes Zarządu Głównego SITPChem - Jacek Kijeński.

Po ceremoniach otwarcia uczestnicy wysłuchali referatu pt.: Relacja nauka a przemysł w Polsce po wejściu do Unii Europejskiej. Perspektywy i ograniczenia. W swoim wykładzie prof. J. Kijeński podkreślił wkład polskiej nauki w rozwój procesów chemicznych, przypomniał lata świetności polskiego przemysłu. W dalszej części wykładu nawiązał do obecnej sytuacji w naszej gospodarce. Największe szanse rozwoju na ogólnoświatowym rynku widzi dla przemysłu chemicznego, metalurgii stopów, ceramiki oraz źródeł energii odnawialnej.

W seminarium uczestniczyło liczne grono honorowych gości, wśród nich: Sekretarz powiatu oświęcimskiego - Jerzy Płaszczyca, Członek Zarządu Firmy Chemicznej Dwory S.A. Józef Tusiński oraz Prezesi i Dyrektorzy firm i spółek, związanych z przemysłem chemicznym, działających na terenie Oświęcimia.

W trakcie seminarium była również przerwa na kawę i rozmowy kuluarowe uczestników. W czasie przerwy można było zobaczyć prezentację zdjęć z niedawnej konferencji zorganizowanej przez SIPChem i PTChem w Krakowie oraz z Rajdu Chemika.

Autor zdjęć: Bogusław Brandys

Bogusław Brandys