Witaj na naszej stronie.    

  Menu główne
· Informacje Ogólne
· Aktualności
· Archiwum
· Władze Oddziału
· Koła
· O nas w "Chemiku"
· Statut Stowarzyszenia
· Deklaracja członkowska
· Galeria FOTO
· Paliwa i Surowce
  Chemiczne w Oświęcimiu

· Pomoc Koleżeńska
· Uprawnienia Energetyczne
· Linki
· Kontakt
   
  Aktualności: wrzesień 2004
27.09.2004r.
Wycieczka do Tarnowskich Gór

Dnia 25.09.2004 r. odbyła się zorganizowana przez Oświęcimski Oddział SITPChem wycieczka krajoznawczo-turystyczna w rejon Tarnowskich Gór.
Uczestnicy wycieczki poznali techniczne rozwiązania maszyn parowych wystawionych w Muzeum Maszyn Parowych, podziwiali chodniki, sztolnie i komory Zabytkowej Kopalni Rud Srebronośnych, przepłynęli łodziami najdłuższą podziemną, wodną trasą turystyczną w Polsce urządzoną w Sztolni Czarnego Pstrąga.
Szczególne emocje wśród najmłodszych uczestników imprezy wzbudziły opowieści przewodników o dobrych i złych duchach kopalń. Dużym zainteresowaniem cieszyły się wzmianki na temat historii powstania szybów kopalnianych o zagadkowych nazwach m.in. 'Dobry Anioł', 'Szczęść Boże', 'Żmija'.
Andrenaliny uczestnikom wyjazdu dostarczył przepływ łodziami sztolnią 'Czarnego Pstrąga', gdzie prawie w półmroku myśleli jak utrzymać równowagę w kołysającej się łodzi i z ciekawością słuchali historii powstania sztolni przepływając Bramami: Szczęścia, Lenistwa, Odwagi.
Po ciekawej części związanej ze zwiedzaniem kopalń wycieczkowicze mogli odetchnąć i zapaść w chwilę zadumy w słynnym Sanktuarium w Piekarach Śląskich. W dobrych humorach i po obowiązkowej wizycie dzieci w MacDonald's turyści wrócili do Oświęcimia.
Do zobaczenia następnym razem...

Autor zdjęć: Bogusław Brandys

Bogusław Brandys

24.09.2004r.
Nowy Statut SITPChem

We wtorek 21 września br. obradował w Warszawie Nadzwyczajny Walny Zjazd Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Jak wskazuje nazwa, taki zjazd jest zwoływany w okolicznościach niezwyczajnych - wśród nich wymienić należy przede wszystkim wejście Polski do Unii Europejskiej oraz towarzyszące mu nowe uregulowania prawne dotyczące działalności organizacji pozarządowych. Wspomniane okoliczności wpłynęły na decyzję o wprowadzeniu szeregu zmian w statucie naszego stowarzyszenia - a zmiany takie poczynić może jedynie Walny Zjazd Stowarzyszenia.
Opracowanie nowego statutu poprzedzone było kilkumiesięcznymi, ogólnokrajowymi konsultacjami. Ostateczny projekt nowego statutu opracowała Komisja Statutowa w składzie: Lech Bartkowski - przewodniczący (Oddział Poznań), Jerzy Kropiwnicki (Oddział Gliwice), Mieczysław Ficek i Adam Tarniowy (Oddział Oświęcim). Istotne zmiany w statucie dotyczyły przede wszystkim nowej misji Stowarzyszenia wyrażonej w znacznie rozszerzonym rozdziale 'Cele i sposoby działania SITPChem'. Wśród innych istotnych zmian wymienić należy zniesienie ograniczeń dotyczących obywatelstwa członków Stowarzyszenia - to ukłon w stronę jednoczącej się Europy (według nowego statutu członkiem SITPChem może zostać osoba związana z przemysłem chemicznyn lub naukami chemicznymi bez względu na narodowość). Aktualnie stowarzyszanie liczy sobie około 4 tysięcy członków osób, skupionych w 25 oddziałach, czy nowy zapis wpłynie na zwiększenie liczby członków - czas pokaże.
W Nadzwyczajnym Walnym Zjeździe uczestniczyło blisko 90 delegatów, z naszego oddziału w zjeździe uczestniczyli: Stanisława Dąbrowska, Halina Kocemba, Wiesław Bartyzel, Andrzej Cebulski, Mieczysław Ficek, Ryszard Pikul i Adam Tarniowy.
Obradom zjazdu przewodniczył kol. Piotr Grzybowski z Oddziału Warszawa. Po blisko 4 godzinach obrad uczestnicy zjazdu uchwalili nowy statut Stowarzyszenia (dla jego uprawomocnienia konieczna jest rejestracja w sądzie).
Oczywiście jak zawsze przy takich spotkaniach przedmiotem rozmów i dyskusji były sprawy związane z aktualnymi problemami stowarzyszenia, planami na przyszłość, kierunkami rozwijania działalności - niestety same zapisy statutowe, choćby doskonałe, nie wystarczą, do osiągnięcia zamierzonych efektów potrzebna jest codzienna, mozolna ale systematyczna praca.

Autor zdjęć: Ryszard Pikul

Adam Tarniowy

19.09.2004r.
Powłoki dobre na wszystko

Takim stwierdzeniem można krótko, lecz treściwie podsumować seminarium techniczne, zorganizowane w dniu 9 września przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego Oddział Oświęcim oraz Firmę Technicoat z Czeskich Budziejowic (dla wielbicieli Dobrego Wojaka Szwejka miejscowość niemal kultowa). Tematem seminarium były powłoki fluoropolimerowe w zastosowaniach przemysłowych. Seminarium prowadził Martin Kortus - prezes firmy oraz Czesław Mrall - przedstawiciel handlowy na Polskę.
Powłoki fluoropolimerowe - to przede wszystkim powłoki na bazie politetrafluoroetylenu (PTFE) znane pod handlową nazwą 'TEFLON', ale produkowane są również powłoki na bazie innych fluorowanych polimerów jak FEP, PFA, PVDF, ETFE (zainteresowanych rozwinięciem tych tajemniczych skrótów, jak również samymi powłokami odsyłam do internetu - www.technicoat.pl).
Powłoki te charakteryzują się niemal doskonałą odpornością chemiczną, poza tym odpornością na wysoką temperaturę, niskim współczynnikiem tarcia, bardzo wysoką gładkością i całym szeregiem innych cennych właściwości. Dzięki takim właściwościom powłoki fluoropolimerowe znajdują szerokie zastosowanie w przemyśle spożywczym, motoryzacyjnym, włókienniczym a przede wszystkim farmaceutycznym i chemicznym. Powłokami na bazie fluorowanych polimerów można pokrywać zarówno drobne elementy armatury jak i całe reaktory czy zbiorniki. Firma Technicat jest praktycznie jedyną firmą wykonującą tego rodzaju powłoki na obszarze Europy Środkowej, w planach firmy jest rozwinięcie działalności na terenie Polski, z uruchomieniem zakładu produkcyjnego włącznie.
W seminarium uczestniczyło blisko 20 osób z Firmy Chemicznej Dwory S.A., BP Prozach, OBRKiTW, MPOŚ-u, Chemoserwisu Dwory i Energetyki Dwory. Po części 'oficjalnej', tradycyjnie przy kawie, była okazja do wymiany doświadczeń i konkretnych, szczegółowych pytań. W rozmowach tych szczególnie zaangażowani byli - Główny Inżynier ds. Technologii Dworów SA - Andrzej Cebulski oraz Bronisław Głowacki - Dyrektor ds. handlowych w Chemoserwisie.
Myślę, że udanie rozpoczęliśmy nowy 'rok szkolny' w SITPChem - a na kolejne seminaria serdecznie zapraszam.

Autor zdjęć: Bogusław Brandys

Adam Tarniowy

17.09.2004r.
Wycieczka do Tarnowskich Gór

Oddział SITPChem w Oświęcimiu organizuje w dniu 25 września br. (sobota) wycieczkę turystyczno-poznawczą do zabytkowej Kopalni Srebra i Ołowiu w Tarnowskich Górach. W programie wycieczki przewidziano również zwiedzanie Sztolni Czarnego Pstrąga oraz Sanktuarium w Piekarach Śląskich.

Szczegółowy plan wycieczki przedstawia się następująco:

  • Wyjazd sprzed OCK - godz. 700
  • Przyjazd do Tarnowskich Gór - godz. 900
  • Zwiedzanie kopalni - ok. 2 godz.
  • Zwiedzanie sztolni - ok. 1,5 godz.
  • Przejazd do Piekar Śląskich - ok. 1430
  • Powrót do Oświęcimia - ok. 1800 - 1900
Koszt wycieczki: 25 zł - dla członków SITPChem oraz dzieci i młodzieży do lat 18; 40 zł - dla pozostałych osób.
Opłata ta obejmuje przejazd, ubezpieczenie, opiekę przewodnika oraz bilety wstępu do kopalni.

Dodatkowe informacje oraz zapisy - kol. Ewa Mituś, tel. 847 25 93.

Serdecznie zapraszamy.

Adam Tarniowy

8.09.2004r.
55-lecie Energetyki w Oświęcimiu

W dniu 4 września br. na stadionie LKS Zaborzanka odbył się festyn rekreacyjno-sportowy zorganizowany przez Energetykę Dwory z okazji 55-lecia Elektrociepłowni.
Członkowie SITPChem z Koła przy Energetyce Dwory czynnie uczestniczyli w organizacji tej imprezy, w czasie trwania festynu byli łatwo rozpoznawalni dzięki żółtym koszulkom naszego stowarzyszenia.
Składamy tą drogą podziękowania za postawę naszych kolegów i jednocześnie z okazji jubileuszu pracownikom Energetyki Dwory życzymy dalszych sukcesów zawodowych oraz realizacji wszelkich zamierzeń.

Festyn 55-lecia EC
Autor zdjęć: Bogusław Brandys

Zarząd Oddziału SITPChem Oświęcim

6.09.2004r.
Seminarium Techniczne

Firma Technicoat s.r.o. wraz ze Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego Oddział Oświęcim serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w Seminarium Technicznym "Powłoki fluoropolimerowe w zastosowaniach przemysłowych".
Seminarium odbędzie się w dniu 9 września 2004r. (czwartek) w godz. 12.00 do 14.30 w Klubie Technika przy ul. J. Sobieskiego 10 w Oświęcimiu.

Podczas spotkania poruszone zostaną następujące zagadnienia:

  • Prezentacja Firmy Technicoat s.r.o.
  • Typy i właściwości powłok fluoropolimerowych
  • Technologia nakładania powłok fluoropolimerowych
  • Przykłady zastosowań powłok w przemyśle
Mamy nadzieję, że spotkanie to umożliwi również wymianę doświadczeń inwestycyjnych i eksploatacyjnych związanych z przedstawianymi zagadnieniami.

Osoby zainteresowane uczestnictwem prosimy o potwierdzenie udziału do dnia 8.09.2004r.:
tel.: 847 27 06, 847 38 12, 0504 463 709, fax: 847 25 10 lub e-mail: sitpchem@dwory.pl

Dodatkowych informacji udziela:
Pan Czesław Mrall, tel. kom.: 601 823 917, tel./ fax: (0*52) 343 18 02.

Adam Tarniowy