Witaj na naszej stronie.    

  Menu główne
· Informacje Ogólne
· Aktualno¶ci
· Archiwum
· Władze Oddziału
· Koła
· O nas w "Chemiku"
· Statut Stowarzyszenia
· Deklaracja członkowska
· Galeria FOTO
· Paliwa i Surowce
  Chemiczne w O¶więcimiu

· Pomoc Koleżeńska
· Uprawnienia Energetyczne
· Linki
· Kontakt
   
  Aktualno¶ci: Czerwiec 2010
22.06.2010r.
Walny Zjazd Oddziału SITPChem w O¶więcimiu czerwiec 2010

W dniu 10 czerwca 2010 roku w Owięcimskim Centrum Kultury odbył się Walny Zjazd Oddziału SITPChem w Owięcimiu, w czasie którego podsumowano działalno¶ć naszego Oddziału i wybranego 4 lata temu Zarz±du.
W Walnym ZjeĽdzie wzięli udział delegaci wybrani na Walnych Zebraniach Kół, członkowie honorowi, a także członkowie ustępuj±cych władz i zaproszeni gocie, wród nich Wiesław Ziembla Dyrektor ds Strategii i Rozwoju w Synthos S.A., pan Janusz Marszałek prezydent Owięcimia, kol. Edward Then - Beskidzkiej Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Bielsku-Białej, pan Piotr Kućka- Przewodnicz±cy Rady Miasta, kol. Krzysztof Sitkiewicz prezes Oddziału SEP Bielso-Biała, kol. Bogusław Winiewski- Przewodnicz±cy Koła SEP w Kętach oraz Stanisław Gruszka Oddziału SITPChem w Cieszynie.
Obradom przewodniczył kol. Antoni Majcherczyk.
Członkom, którzy wyróżnili się prac± na rzecz SITPChem wręczono odznaczenia i tak: honorow± odznakę SITPChem otrzymali: kol. Wiesław Ziembla, kol. Lubomir Noworyta. Honorow± odznakę przyznano również kol.Januszowi Molędzie i kol. Adamowi Klimczokowi (nie byli obecni na Walnym ZjeĽdzie).

Sprawozdanie z działalnoci Zarz±du Oddziału przedstawił Prezes Zarz±du - Adam Tarniowy. Czteroletnia działalno¶ć obfitowała w wiele wydarzeń. W tym czasie zorganizowano m.in. ponad 30 różnych imprez w tym seminaria, konferencje, cztery Rajdy Chemika, dwie wycieczki zagraniczne do Pragi i Budapesztu, kilka wycieczek poznawczo-technicznych,sidem turniejów tenisa stołowego, turniej brydżowy, cztery wyjazdy do tetru. Najpoważniejszym przedsięwzięciem były obchody 60 lecia Oddziału i 50 lecia Klubu Technika. Z tej okazji zorganizowano jubileuszowy rajd chemika, turniej tenisa stołowego, wspólnie z PZnr 2 SOMSIT imprezę plenerow± Chemikalia, jubileuszowy koncert w OCK, oraz wydano w postaci ksi±żki i płyty historię 60 lecia oddziału SITPChem w Owięcimiu.

Ponadto w minionej kadencji w rozgrywkach Amatorskiej Ligi Tenisa Stołowego brała udział z powodzeniem drużyna tenisowa,w skład której wchodz± członkowie naszego stowarzyszenia.

Walny Zjazd wybrał władze na now± kadencję 2010-2014. Prezesem ponownie wybrano kol. Adama Tarniowego. Nowy Zarz±d Oddziału to: kol. Wiesław Bartyzel, Bogusław Brandys, Stanisława D±browska, Ireneusz Góralczyk, Andrzej Kram, Piotr Ogiegło, Ryszard Pikul, Tadeusz Rusin, Wanda Sporysz.
Komisja Rewizyjna - kol. Tomasz Kapcia, Marek Mania, Ludwik Matyja, Katarzyna Narusiewicz, Andrzej Sarach.
S±d Koleżeński- kol. Andrzej Cebulski, Jan Karp, Kazimierz Saternus

Wybrano też delegatów na Walny Zjazd Stowarzyszenia. S± to: kol. Stanisława D±browska, Andrzej Kram, Antoni Majcherczyk,Ryszard Pikul, Tadeusz Rusinoraz Adam Tarniowy.

Komisja Wniosków w składzie: kol. Wiesław Bartyzel, Andrzej Kram, Andrzej Sarachprzedstawiła projekt uchwały Walnego Zjazdu,któr± przyjęto na zakończenie obrad.


Stanisława D±browska, Piotr Ogiegło

07.06.2010r.
UWAGA !!!

Walny Zjazd Oddziału
SITPChem/O¶więcim


10 czerwca godz. 17.00 - OCK

Stanisława D±browska

04.06.2010r.
Rajd Chemika 2010

Przełęcz Karkoszczonka – Chata Wuja Toma

W tym roku tradycyjny już rajd z okazji Dnia Chemika odbył się 29.05 na Przełęcz Karkoszczonkę

29 maja w sobotę przy całkiem zno¶niej, jak na ten rok pogodzie ruszyli¶my na szlak. Ze względu na warunki pogodowe wybrali¶my łatwiejsz± trasę i wszyscy poszli¶my z Przełęczy Salmopolskiej, szlakiem czerwonym do Chaty Wuja Toma na Przełęczy Karkoszczonka.Tam w schronisku przy kiełbasce i ognisku całkiem przyjemnie spędzili¶my czas.

Wszyscy uczestnicy Rajdu otrzymali pami±tkowe znaczki rajdowe, a najmłodsi honorow± odznakę buta.

W rajdzie uczestniczyło 45 osób, najmłodsi uczestnicy Patrycja i Szymek liczyli sobie 6  i 7 lat . Nad prawidłowym przebiegiem rajdu czuwała kol. Ewa Mitu¶, której dzielnie pomagał kol. Cz. D±browski. Niestety tym razem nie mógł w radzie uczestniczyć prezes Zarz±du Oddziału Adam Tarniowy więc musiał go zast±pić wiceprezes R. Pikul i sekretarz ZO kol. St. D±browska.

Kliknij, aby zobaczyć większe

Stanisława D±browska