Witaj na naszej stronie.    

  Menu główne
· Informacje Ogólne
· Aktualności
· Archiwum
· Władze Oddziału
· Koła
· O nas w "Chemiku"
· Statut Stowarzyszenia
· Deklaracja członkowska
· Galeria FOTO
· Paliwa i Surowce
  Chemiczne w Oświęcimiu

· Pomoc Koleżeńska
· Uprawnienia Energetyczne
· Linki
· Kontakt
   
  Aktualności: Listopad 2012
30.11.2012r.
Jubileusz 65-lecia Oddziału SITPChem w Oświęcimiu

W dniu 29 listopada br. w Klubie Technika odbyła się uroczystość Jubileuszu 65-lecia Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego w Oświęcimiu.

Po przywitaniu gości i krótkiej prezentacji dorobku Oddziału SITPChem przez prezesa Oddziału dr inż. Adama Tarniowego głos zabrali przybyli goście, Zastępca Prezydenta Miasta Oświęcim–Maria Pędrak, Zastępca Prezesa Rady Beskidzkiej Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Bielsku Białej–Antoni Danel oraz Prezes Koła SEP w Kętach-Bogusław Wiśniewski

Jubileusz był okazją do wręczenia legitymacji nowym członkom SITPChem przyjętym do Stowarzyszenia w 2012 roku, a było ich aż 11, wręczenia odznaczeń SITPChem oraz NOT, a także uhonorowania listami gratulacyjnymi członków SITPChem o długim stażu przynależności do Stowarzyszenia–połowa obchodzonego jubileuszu-było ich 36.

Nie wszyscy z uhonorowanych mogli wziąć udzial w uroczystościach.

Honorowe odznaki SITPChem otrzymali:

kol. Barbara Brandys, Tomasz Kaps, Kazimierz Szyiński

a srebrną odznakę NOT – Bożena Cieślińska

Głównym punktem uroczystości była prelekcja dr inż. Adam Zubrzyckiego z AGH pt. „Geneza i znaczenie łupków gazonośnych jako nowego źródła węglowodorów".

W uroczystościach wzięło udział około 60 osób, wśród nich poza wcześniej już wymienionymi, członkowie honorowi SITPChem Wiesław Bartyzel, Andrzej Cebulski, Mieczysław Ficek, Roman Jurczak, Dyrektor Beskidzkiej Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Bielsku Białej-Paweł Królikowski przedstawiciele firmy Synthos S.A. – dyrektor Sławomir Czuchrij i dyrektor Wojciech Gurgacz, prezes Tamero -Bogusław Brandys, presez MPOŚ – Antoni Majcherczyk .

Uroczystość zakończyliśmy tradycyjnie spotkaniem przy kawie i lampce szampana.

Stanisława Dąbrowska

30.11.2012r.
Jubileusz 85-lecia SITPChem

W dniu 27 listopada br. w Warszawie w Muzeum Kolekcji im Jana Pawła II – Fundacji Janiny i Zbigniewa Porczyńskich odbyła się uroczystość Jubileuszu 85-lecia Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego.

W uroczystości udział wzięli członkowie ZG SITPChem oraz Oddziałów terenowych, przedstawiciele władz państwowych, Naczelnej Organizacji Technicznej, Polskiego Towarzystwa Chemicznego, instytutów, uczelni oraz wielu zakładów przemysłowych. Uroczystość odbywała się w pięknej scenerii obrazów zgromadzonych przez J. i Z. Porczyńskich. Było wiele życzeń i gratulacji.

Głównym punktem uroczystości była konferencja naukowa „Odzysk energetyczny i recykling odpadów tworzyw polimerowych jako niezbędny element zrównoważonego rozwoju Polski”

Uroczystość była też okazją uhonorowania zasłużonych osób dla SITPChem i Polskiej Chemii medalami i Odznaczeniami SITPChem i FSNT-NOT.

Diamentowymi odznakami NOT z naszego Oddziału zostali uhonorowani: Wiesław Bartyzel i Andrzej Cebulski.

Na zakończenie uroczystości odbył się krótki koncert fortepianowy Mischy Kozłowskiego.

Oddział nasz na jubileuszu reprezentowali: Wiesław Bartyzel, Andrzej Cebulski, Stanisława Dąbrowska, i Roman Jurczak.

Stanisława Dąbrowska

30.11.2012r.
Konferencja Międzyzjazdowa SITPChem w Jaszowcu

W dniach 20-21 listopada obradował w Ustroniu-Jaszowcu Międzyzjazdowa Konferencja Członków Honorowych i Delegatów Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Konferencja odbywa się w połowie kadencji pomiędzy Walnymi Zjazdami i była okazją do podsumowania minionych dwóch lat kadencji, przeglądu realizacji uchwał Walnego Zjazdu oraz dyskusji i spotkań koleżeńskich. Sprawozdanie z działalności Zarządu Głównego i realizacji uchwał Walnego Zjazdu złożył prezes SITPChem - kol. Jacek Kijeński. Podkreślił, że szczególnie jest dumny z wydania XX tomu Historii Przemysłu Chemicznego, programu Słoneczna Chemia oraz obchodów roku Marii Skłodowskiej-Curie.Dyskusję zdominowała sprawa szkolnictwa zawodowego

W konferencji uczestniczyło około 50 delegatów i członków honorowych z 23 oddziałów. Nasz Oddział reprezentowali: Wiesław Bartyzel, Andrzej Cebulski, Stanisława Dąbrowska,Mieczysław Ficek, Andrzej Kram, Antoni Majcherczyk i Adam Tarniowy.

Stanisława Dąbrowska

13.11.2012r.
KOMUNIKAT

Stanisława Dąbrowska