Witaj na naszej stronie.    

  Menu główne
· Informacje Ogólne
· Aktualności
· Archiwum
· Władze Oddziału
· Koła
· O nas w "Chemiku"
· Statut Stowarzyszenia
· Deklaracja członkowska
· Galeria FOTO
· Paliwa i Surowce
  Chemiczne w Oświęcimiu

· Pomoc Koleżeńska
· Uprawnienia Energetyczne
· Linki
· Kontakt
   
  Aktualności: Marzec 2013
27.03.2013r.
Wielkanoc 2013

Zarząd SITPChem

27.03.2013r.
KOMUNIKAT

Stanisława Dąbrowska

06.03.2013r.
Seminarium naukowo-techniczne w Klubie Technika W Oświęcimiu

W dniu 28 lutego br. w Klubie Technika odbyło się uroczyste seminarium naukowo-techniczne zorganizowane przez Zarząd Oddziału SITPChem Oświęcim.

Po  przywitaniu gości i krótkim słowie wstępnym wygłoszonym przez prezesa Oddziału  dr inż. Adama Tarniowy  nastąpiło podpisanie porozumienia o współpracy w ramach Centrum Rozwoju Zarządzania i Inżynierii Produkcji Chemicznej pomiędzy Państwową Wyższą Szkołą w Oświęcimiu, a Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego -  ze strony SIPChem porozumienie podpisał Prezes Zarządu Głównego SITPChem a prof. dr hab. inż. Jacek Kijeński, ze strony PWSZ porozumienie sygnował JM Rektor prof. dr hab. Witold Stankowski.

Misją Centrum Rozwoju Zarządzania i Inżynierii Produkcji Chemicznej jest wspieranie przedsiębiorców działających w obszarze produkcji chemicznej poprzez stworzenie trwałych ram współpracy opartych na transferze wiedzy, technologii i rozwiązań innowacyjnych pomiędzy członkami Centrum, przy udziale samorządu terytorialnego, instytucji otoczenia biznesu oraz jednostek naukowo-badawczych i instytucji naukowych.

Następnie głos zabrał Prezydent Miasta Oświęcim–Janusz Chwierut, który sam kiedyś był czlonkiem SITPChem, a obecnie z sympatią i uznaniem odnosi się do naszej organizacji.

Była to też okazja do wręczenia wręczenia odznaczeń SITPChem, honorową odznakę SITPChem z rąk prezesa SITPChem prof. Kijeńskiego otrzymał kol. Robert Koziorowski,   a także uhonorowania listem gratulacyjnym prezesa Aprochemu Wiktora Żurka  wieloletniego członka SITPChem

Głównym punktem uroczystości był wykład profesora Jacka Kijeńskiego pt. „Nowe źródła surowcowe dla petrochemii.” Wykład profesora jak zwykle ilustrowany był odpowiednimi do treści obrazami znanych malarzy światowych.

W seminarium wzięło udział  około 40 osób, wśród nich już wcześniej wymieniony prezydent miasta Oświęcim Janusz Chwierut, dyrektor Powiatowego Zespołu nr 2 Szkół Ogólnokształcących, Mistrzostwa Sportowego i Technicznych w Oświęcimiu – Jacek Stoch, prezes Aprochem Wiktor Żurek, dyrektor ds. handlowych firmy Profarb  Radosław Kulik, przedstawiciel firmy Synthos S.A.dyrektor Sławomir Czuchrij oraz członkowie honorowi SITPChem Wiesław Bartyzel, Andrzej Cebulski, Mieczysław Ficek.

Na zakończenie odbyło się spotkanie przy kawie gdzie jeszcze była okazja do wymienienia poglądów i dalszego podyskutowania.


Stanisława Dąbrowska