Witaj na naszej stronie.    

  Menu główne
· Informacje Ogólne
· Aktualności
· Archiwum
· Władze Oddziału
· Koła
· O nas w "Chemiku"
· Statut Stowarzyszenia
· Deklaracja członkowska
· Galeria FOTO
· Paliwa i Surowce
  Chemiczne w Oświęcimiu

· Pomoc Koleżeńska
· Uprawnienia Energetyczne
· Linki
· Kontakt
   
  Aktualności: Listopad 2015
18.11.2015r.
KOMUNIKAT

Stanisława Dąbrowska

16.11.2015r.
70 lat polskiej chemii w Oświęcimiu

W tym roku zakłady chemiczne w Oświęcimiu mają jubileusz 70 –lecia istnienia. Zakłady wielokrotnie zmieniały nazwę dlatego celowo piszę nie używając nazwy. Przy zakładach powstał i działa nasz oddział SITPChem stąd też postanowiliśmy uczcić ten jubileusz organizując seminarium oraz spotkanie koleżeńskie w Klubie Technika.

Uroczyste seminarium naukowo-techniczne pt. „70 lat polskiej chemii w Oświęcimiu – problemy zarządzania oraz inżynierii produkcji” zorganizowane przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego w Oświęcimiu oraz przez Instytut Zarządzania i Inżynierii Produkcji Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej odbyło się 27 października 2015 r. w PWSZ im. RotmistrzaWitolda Pileckiego w Oświęcimiu.

W seminarium uczestniczyły władze Uczelni: JM Rektor Uczelni, prof. zw. dr hab. Witold Stankowski, Prorektor dr Maciej Mączyński, Kanclerz Uczelni dr Katarzyna Matusiak. naukowcy, przedstawiciele biznesu, prezesi firm, spółek, pracownicy i działacze oświęcimskiego przemysłu chemicznego, studenci i uczniowie. Spotkanie otworzył JM Rektor Uczelni prof. zw. dr hab. Witold Stankowski. W swoim przemówieniu mówił o pięknych tradycjach oświęcimskiego przemysłu chemicznego, których spuścizną i pewnego rodzaju kontynuacją są otworzone w murach Uczelni studia inżynierskie „Zarządzanie i inżynieria produkcji”. Przytoczył również motto Uczelni: "Pamięć-Współczesność-Nowoczesność". - Spotykamy się w miejscu, w którym nie zapominając o przeszłości podążamy naprzód, ku wyzwaniom nowoczesności.

Ciekawy referat okolicznościowy „Chemia w Oświęcimiu - 1945-2015” – wygłosił dr inż. Adam Tarniowy prezes Oświęcimskiego Oddziału SITPChem i zarazem wykładowca PWSZ. Przytoczył fakty z historii – początki powstania zakładów, będących spuścizną niemieckiego IG Farben. Wspominał lata 70 –te – lata świetności, gdy w ZChO zatrudnionych było ponad 12 tys. ludzi. W mieście powstawały osiedla, przedszkola, ośrodki zdrowia, obiekty sportowe, kulturalne, socjalne i wypoczynkowe budowane przez Zakłady Chemiczne Oświęcim. Wydawano również czasopismo „Oświęcimski Chemik”, który był nie tylko gazetą zakładową. Pokazał dynamiczny proces zmian firmy, przeobrażeń produkcji, aż obecnej chwili.
Oprócz tego referaty wygłosili prof. nadzw. dr hab. Jacek Klich , prof. dr hab. inż. Krzysztof Pielichowski z Politechniki Krakowskiej omówił współczesne trendy w technologii chemicznej. Dr Marian Krupa ( PWSZ Oświęcim) skupił się w swoim wystąpieniu na kierunkach rozwoju systemów informatycznych w zarządzaniu produkcją, i na koniec o współpracy nauki z przemysłem chemicznym i wynikających z tego tytułu wyzwaniach i barierach – mówił ponownie dr inż. Adam Tarniowy. Konferencję zamknęła Dyrektor Instytutu Zarządzania i Inżynierii produkcji, dr Joanna Stuglik.

Konferencji towarzyszyła ciekawa wystawa okolicznościowa poświęcona historii Zakładów Chemicznych Oświęcim oraz ludziom, którzy je tworzyli, przygotowana przez pracownice Biblioteki PWSZ. Plansze zapełniały materiały reprograficzne dokumentujące historię zakładów od czasów II wojny światowej – hitlerowskie plany IG-Farben, powojenne zapiski , często odręczne, dotyczące uruchamiania kolejnych działów, pieców karbidowych itp. Sporo miejsca poświęcono ludziom - pracownikom, współtwórcom sukcesów ZChO. Prezentowane czarno-białe zdjęcia pokazywały robotników przy pracy, w czasie wypoczynku, w różnych sytuacjach zakładowego życia codziennego. Wyeksponowano osobiste pamiątki w postaci pożółkłych już dyplomów, jubileuszowych medali, listów z podziękowaniami za wydajną pracę, był nawet egzemplarz pracy doktorskiej jednego z dyrektorów Zakładów, poświęcony właśnie zakładom. Sporo miejsca poświęcono Stowarzyszeniu Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, udostępniając fotografie, albumy oraz monografię w wydaniu książkowym i zdigitalizowanym, a także szkole Technikum Chemicznemu. Na czołowym miejscu wyeksponowano sztandar ZChO, oraz Zakłady z „lotu ptaka”, czyli serię zdjęć wykonanych z komina siłowni, całościowo ukazujących panoramę tych największych w Oświęcimiu i okolicy „Zakładów Chemicznych Oświęcim”-„Firmy Chemicznej Dwory”- obecnie „Synthos S.A.”

Spotkanie koleżeńskie odbyło się 6 listopada 2015 r w Klubie Technika i było to też jednocześnie pożegnanie z klubem, jako że klub mamy tylko do końca tego roku.

W spotkaniu wzięło udział ponad 50 osób i upłynęło w miłej wspomnieniowej atmosferze.


Stanisława Dąbrowska