Witaj na naszej stronie.    

  Menu główne
· Informacje Ogólne
· Aktualności
· Archiwum
· Władze Oddziału
· Koła
· O nas w "Chemiku"
· Statut Stowarzyszenia
· Deklaracja członkowska
· Galeria FOTO
· Paliwa i Surowce
  Chemiczne w Oświęcimiu

· Pomoc Koleżeńska
· Uprawnienia Energetyczne
· Linki
· Kontakt
   
  Aktualności: Styczeń 2016
25.01.2016r.
II Konferencja Naukowa z cyklu „Inżynieria produkcji późnej nowoczesności”

W dniu 20.01.2016 w Auli im.Kazimierza Piechowskiego odbyła się II Konferencja Naukowa z cyklu „Inżynieria produkcji późnej nowoczesności” zorganizowana przez Instytut Zarządzania i Inżynierii Produkcji, współorganizatorem konferencji było Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego Oddział Oświęcim.

Myślą przewodnią konferencji były wyzwania stawiane gospodarce i społeczeństwu przez „4 Rewolucję Przemysłową”.

Konferencję otwarła Dyrektor Instytutu Zarządzania i Inżynierii Produkcji PWSZ - dr Joanna Stuglik, słowo wstępne do uczestników wygłosił Prezes Polskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych, prof. dr hab. Leszek Preisner. Referat wprowadzający – „Inżynieria produkcji od czasu 4.0 rewolucji przemysłowej” wygłosił prof.zw.dr hab.inż. Ryszard Janikowski.

Jednym z istotnych akcentów konferencji była uroczystość wręczenia Odznaki Honorowej Za Zasługi Dla Rozwoju Gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej przyznanej przez Ministerstwo Gospodarki dla firmy SYNTHOS S.A. Uroczystość poprowadził prezes Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego Oddział Oświęcim –Adam Tarniowy, odznaczenie wręczyli przedstawiciele Naczelnej Organizacji Technicznej (NOT) – prezes Beskidzkiej Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT – Edward Then oraz wiceprezes Antoni Danel, firmę SYNTHOS S.A. reprezentował wiceprezes zarządu – Zbigniew Warmuz. List gratulacyjny skierowany do firmy Synthos S.A. przez J.M. Rektora PWSZ profesora Witolda Stankowskeigo odczytała i wręczyła Kanclerz PWSZ – Katarzyna Matusiak. Prezes Zbigniew Warmuz podzielił się z uczestnikami konferencji refleksjami na temat prognoz i trendów współczesnej gospodarki i funkcjonowania społeczeństwa, przedstawił również oczekiwania firmy względem absolwentów –potencjalnych pracowników.

Kolejne referaty dotyczyły praktycznych aspektów funkcjonowania przemysłu w realiach 4 rewolucji przemysłowej.

Prof. dr hab. inż. Igor Kurytnik przestawił założenia i filozofię inteligentnego przemysłu – „Przemysłu 4.0”. Przemysłowe rozwiązania proekologiczne to tematyka referatu "Technologia odsiarczania spalin metodą mokrą magnezową jako przykład praktycznej realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju" ( wygłosił dr. inż. Adam Tarniowy). Zagadnienia innowacyjnych technologii energooszczędnych i proekologicznych w budownictwie przedstawili prezesi firm”DrewInwest Sp. z o.o.” – Piotr Żądło, oraz „Dynamik Sp. z o.o”– Anna Rychlik .

Na zakończenie - dr Marian Krupa przedstawił możliwości i korzyści wynikające ze stosowania technik symulacyjnych w referacie „Zastosowanie symulacji i optymalizacji w projektowaniu zdarzeń dyskretnych na przykładzie oprogramowania Flexsim”.

W konferencji wzięło udział ponad 100 osób, w tym liczne grono studentów PWSZ, dla których była to kolejna okazja do zaznajomienia się z realnymi problemami przemysłu i gospodarki.


Stanisława Dąbrowska

25.01.2016r.
Noworoczne spotkanie Zarządu Oddziału SITPChem

W dniu 22.01.2016r. odbyło się tradycyjne noworoczne spotkanie Zarządu Oddziału komisji działających przy Zarządzie Oddziału. Tym razem spotkanie odbyło się w Hotelu SITPChem, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego, Prezesów Kół, i przewodniczących Olimpijskim ponieważ Oddział nasz nie posiada już Klubu Technika.

Na wstępie Adam Tarniowy-Prezes Zarządu Oddziału SITPChem Oświęcim przywitał wszystkich zebranych i zlożył serdeczne życzenia noworoczne. Kolejnym punktem spotkania było wręczenie legitymacji członkowskiej kol. Andrzejowi Puka.

Dalej prezes omówił krótko działalność Oddziału w minionym roku. Zmuszeni zostaliśmy do oddania lokalu Klubu Technika do ZBM i nowa siedziba Oddziału będzie mieściła się w wysokiej części biurowca przy ul Chemików 1a gdzie wynajmiemy lokal-pokój nr 1008. Jesteśmy w trakcie załatwiania formalności u urządzania pomieszczeń.

Nastepnie prezes przedstawił plan dzialania na bieżący rok szczególnie na pierwsze półrocze, w którym chcemy zorganizować wycieczkę do Warszawy, I turniej bilardowy, kolejny już XX turniej tenisa, wyjazd do teatru.

Spotkanie upłynęło w miłej koleżeńskiej atmosferze.

Stanisława Dąbrowska

15.01.2016r.
KOMUNIKAT


Stanisława Dąbrowska