Witaj na naszej stronie.    

  Menu główne
· Informacje Ogólne
· Aktualności
· Archiwum
· Władze Oddziału
· Koła
· O nas w "Chemiku"
· Statut Stowarzyszenia
· Deklaracja członkowska
· Galeria FOTO
· Paliwa i Surowce
  Chemiczne w Oświęcimiu

· Pomoc Koleżeńska
· Uprawnienia Energetyczne
· Linki
· Kontakt
   
  Aktualności: Styczeń 2017
29.01.2017r.
Informacja o konferencji

W dniu 12.01.2017 r. w Auli im. Kazimierza Piechowskiego odbyła się III Konferencja Naukowa z cyklu „Inżynieria produkcji późnej nowoczesności” zorganizowana przez Instytut Zarządzania i Inżynierii Produkcji we współpracy z Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego O/Oświęcim.

Myślą przewodnią konferencji były wyzwania stawiane gospodarce i społeczeństwu przez „4 Rewolucję Przemysłową” oraz jubileusz 70 lecia Oddziału SITPChem w Oświęcimiu.

Konferencję otworzyła Dyrektor Instytutu Zarządzania i Inżynierii Produkcji – dr Joanna Stuglik. Zgromadzonych przywitał także JM Rektor PWSZ im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu prof. zw. dr hab. Witold Stankowski. Referat wprowadzający pt.: „Ochrona środowiska 4.0 w kierunku cywilizacji 4.0” zaprezentował prof. zw. dr hab. inż. Ryszard Janikowski.

Na konferencji referat okolicznościowy „70 lat SITPChem w Oświęcimiu – rola stowarzyszeń naukowo-technicznych w życiu społecznym” wygłosił prezes Oddziału dr inż Adam Tarniowy, który przy tej okazji przekazał na ręce JM Rektora dwadzieścia tomów „Kart z historii polskiego przemysłu chemicznego” opracowane i wydane przez nasze Stowarzyszenie.

Dodatkowym elementem uatrakcyjniającym, a także upraktyczniającym wymiar konferencji był pokaz druku 3D „na żywo”, który zaprezentowali przedstawiciele firmy Smarttech 3D. Uczestnicy konferencji, w tym także studenci, mieli okazję zapoznać się z procesem wytwarzania produktu przy wykorzystaniu skanera 3D i drukarki 3D.

W konferencji wzięło udział ponad 60 osób, reprezentujących zarówno środowiska akademickie, w tym także zagraniczne jak i otoczenie społeczno-gospodarcze Uczelni. Obok gości swój udział zaznaczyli także studenci, dla których była to kolejna okazja do zaznajomienia się z realnymi problemami przemysłu i gospodarki.

Stanisława Dąbrowska

19.01.2017r.
KOMUNIKAT

W ramach promocji aktywności fizycznej Zarząd Oddziału SITPChem. zaprasza swoich członków na kręgielnię w Oświęcimiu. Terminy gier : poniedziałki w godz. 18.00 – 20.00 (2 tory)

1. 30.01.2017

2. 06.02.2017

3. 13.02.2017

4. 20.02.2017

Na torze może zagrać max. 5 osób. Symboliczna odpłatność za 1 godz. grania wynosi 10 zł/tor.

Koordynacją terminów, odpłatnością oraz dystrybucją karnetów zajmuje się:

Ireneusz Góralczyk email: irek.g@autograf.pl Tel. 511-872-183

Stanisława Dąbrowska