Witaj na naszej stronie.    

  Menu główne
· Informacje Ogólne
· Aktualności
· Archiwum
· Władze Oddziału
· Koła
· O nas w "Chemiku"
· Statut Stowarzyszenia
· Deklaracja członkowska
· Galeria FOTO
· Paliwa i Surowce
  Chemiczne w Oświęcimiu

· Pomoc Koleżeńska
· Uprawnienia Energetyczne
· Linki
· Kontakt
   
  Aktualności: Grudzień 2017
21.12.2017r.
KOMUNIKAT

Stanisława Dąbrowska

02.12.2017r.
Jubileusz 90 lecia Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego

W dniu 27 listopada br. w Warszawie w Domu Technika NOT odbył się Nadzwyczajny Walny Zjazd SITPChem oraz Uroczystość Jubileuszu 90-lecia Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego.

Pierwsza część poświęcona była na uchwalenie zmian w statucie SITPChem, koniecznych do wprowadzenia zgodnie z nową ustawą o stowarzyszeniach zaś druga jubileuszowi.

W uroczystości udział wzięli członkowie ZG SITPChem oraz Oddziałów terenowych, delegaci na WZ oraz członkowie honorowi SITPChem, przedstawiciele Naczelnej Organizacji Technicznej, Polskiego Towarzystwa Chemicznego, uczelni oraz wielu zakładów przemysłowych.

Głównym punktem uroczystości był wykład profesora Jacka Kijeńskiego prezesa ZG SITPChem pt.„ SITPChem -90 lat misji w służbie środowiska inżynierskiego i gospo-darki narodowej” oraz wystąpienie prezesa Grupy Azoty dr Wojciecha Wardeckiego nt. „ 90 lat przemysłu nawozowego w Polsce”

Uroczystość była też okazją do wręczenia Medali i Odznaczeń osobom i firmom zasłużonym dla SITPChem i Polskiej Chemii.

Z naszego Oddziału SITPChem zostali uhonorowani:

kol. Stanisława Dąbrowska Diamentową Odznaką Honorową NOT oraz kol. Andrzej Cebulski odznaczeniem „Zasłużony Senior NOT”

Było wiele życzeń i gratulacji.

Na zakończenie uroczystości z krótkim koncertem skrzypcowym wystąpiła studentka V roku Akademii Muzycznej w Warszawie.

Oświęcimski Oddział SITPChem, który w tym roku też obchodził jubileusz 70 –lecia (uroczystości jubileuszowe odbywały się w czerwcu w OCK) reprezentowali W. Bartyzel, A. Cebulski, S. Dąbrowska, R. Jurczak, A. Kram, R. Pikul, A. Tarniowy.


Stanisława Dąbrowska

01.12.2017r.
Spotkanie seniorów

Z okazji jubileuszu 70-lecia Oddziału SITPChem w Oświęcimiu w dniu 21 listopada 2017 roku odbyło się spotkanie seniorów, dawnej kadry Zakładów Chemicznych Oświęcim, byłych i obecnych członków SITPChem z prezesem Synthos S.A. Zbigniewem Warmuzem oraz prezesem SITPChem Adamem Tarniowym. Organizacją spotkania zajęli się dwaj członkowie honorowi SITPChem Wiesław Bartyzel i Roman Jurczak. Spotkanie odbyło się w Hotelu Olimpijskim i przebiegło w miłej i sympatycznej atmosferze. Prezes Zbigniew Warmuz przedstawił obecną sytuację Synthosa, który to jest spadkobiercą dawnych Zakładów Chemicznych Oświęcim zaś prezes Adam Tarniowy Stowarzyszenia. Jako, że uczestnicy spotkania to raczej wiekowe towarzystwo wspomnienia dotyczyły odległych czasów kiedy to w Zakladach Chemicznych było 10 Zakłdów i udało się zebrać przedstawicieli większości z tych dziesięciu Z-tów.

W spotkaniu wzięło udział około 20 osób.

Stanisława Dąbrowska