Witaj na naszej stronie.    

  Menu główne
· Informacje Ogólne
· Aktualności
· Archiwum
· Władze Oddziału
· Koła
· O nas w "Chemiku"
· Statut Stowarzyszenia
· Deklaracja członkowska
· Galeria FOTO
· Paliwa i Surowce
  Chemiczne w Oświęcimiu

· Pomoc Koleżeńska
· Uprawnienia Energetyczne
· Linki
· Kontakt
   
  Aktualności: Styczeń 2018
29.01.2018r.
IV Konferencja Naukowa pt. "Inżynieria produkcji późnej nowoczesności"

W dniu 16.01.2018 r. w Auli im. Kazimierza Piechowskiego odbyła się IV Konferencja Naukowa z cyklu „Inżynieria produkcji późnej nowoczesności” zorganizowana przez Instytut Zarządzania i Inżynierii Produkcji PWSZ w Oświęcimiu we współpracy z SITPChem O/Oświęcim.

Myślą przewodnią konferencji były wyzwania stawiane gospodarce, społeczeństwu przez „4 Rewolucję Przemysłową” w szczególności w zakresie zrównoważonego, inteligentnego rozwoju.

Konferencję otworzyła Dyrektor Instytutu Zarządzania i Inżynierii Produkcji – dr Joanna Stuglik. Zgromadzonych przywitał także JM Rektor PWSZ im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu prof. zw. dr hab. Witold Stankowski. Referat wprowadzający pt.: „Wyzwania strategii odpowiedzialnego rozwoju” wygłosił prof. zw. dr hab. inż. Ryszard Janikowski.

Kolejne referaty dotyczyły praktycznych aspektów funkcjonowania przemysłu w realiach 4 rewolucji przemysłowej. Zostały wygłoszone w trzech panelach plenarnych: Panel Plenarny nr 1 – Inteligentne metody zarządzania rozwojem obejmował prezentacje przedstawiające rzeczywiste rozwiązania stosowane w inteligentnych fabrykach jak GE w Bielsku-Białej, wykorzystanie systemu GIS dla optymalizacji usytuowania biorafinerii oraz wyzwania w zakresie przemysłu 4.0. Panel Plenarny nr 2 – Inteligentne systemy logistyczne w służbie zrównoważonego rozwoju to debata na temat wykorzystania dronów w systemach transportowych oraz zagadnień związanych z zarządzaniem magazynami wielkopowierzchniowymi. Panel Plenarny 3 – Odpowiedzialne strategie rozwoju w środowisku okołomedycznym skupiony został wokół zagadnień dotyczących kosztów likwidacji gospodarstw rolnych, dietetyki, czy problemów w służbie zdrowia. Moderatorem tego panelu był dr inż. Adam Tarniowy.

Dodatkowym elementem uatrakcyjniającym, a także upraktyczniającym wymiar konferencji była sesja posterowa.

W wydarzeniu wzięło udział blisko 140 osób, reprezentujących zarówno środowiska akademickie, jak i otoczenie społeczno-gospodarcze Uczelni. Obok gości swój udział zaznaczyli studenci, dla których była to kolejna okazja do zapoznania się z realnymi problemami przemysłu oraz gospodarki.Z zaproszenia skorzystali także tegoroczni maturzyści z Powiatowego Zespołu Nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych w Oświęcimiu.

Honorowy patronat nad konferencją objęło Polskie Stowarzyszenie Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych, Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu, Prezydent Miasta Oświęcim oraz Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej.


Stanisława Dąbrowska

11.01.2018r.
KOMUNIKAT

Stanisława Dąbrowska

09.01.2018r.
KOMUNIKAT

Serdecznie zapraszamy Członków i Sympatyków Naszego Stowarzyszenia

na IV Konferencję Naukową z cyklu „Inżynieria produkcji późnej nowoczesności”. Konferencja odbędzie się w dniu 16 stycznia 2018 r (wtorek) w auli im. Kazimierza Piechowskiego Uczelni Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rtm. Witolda. Pileckiego w Oświęcimiu, w godzinach 10.00-14.30.

Organizatorem konferencji jest Instytut Zarządzania i Inżynierii Produkcji PWSZ im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu.

Nasze Stowarzyszenie współuczestniczy w organizacji Konferencji.

Udział w Konferencji jest bezpłatny.

Osoby zainteresowane udziałem w Konferencji proszę o przesłanie potwierdzenia udziału na adres sitpchemosw@wp.pl

Stanisława Dąbrowska