Witaj na naszej stronie.    

  Menu główne
· Informacje Ogólne
· Aktualności
· Archiwum
· Władze Oddziału
· Koła
· O nas w "Chemiku"
· Statut Stowarzyszenia
· Deklaracja członkowska
· Galeria FOTO
· Paliwa i Surowce
  Chemiczne w Oświęcimiu

· Pomoc Koleżeńska
· Uprawnienia Energetyczne
· Linki
· Kontakt
   
  Aktualności: Lipiec 2018
05.07.2018r.
Walny Zjazd Oddziału SITPChem w Oświęcimiu

W dniu 12 czerwca 2018 roku w Oświęcimskim Centrum Kultury odbył się Walny Zjazd Oddziału SITPChem Oświęcim, w czasie którego podsumowano działalność naszego Oddziału i wybranego 4 lata temu Zarządu.
W Walnym Zjeździe wzięło udział 39 delegatów wybranych na Walnych Zebraniach Kół i członkowie honorowi, a także członkowie ustępujących władz i zaproszeni goście, wśród nich Starosta Oświęcimski pan Zbigniew Starzec oraz prezes Miejsko-Przemysłowej Oczyszczalni Ścieków Antoni Majcherczyk.
Obradom przewodniczył kol. Andrzej Cebulski.
Była to również okazja do wręczenia legitymacji nowym członkom SITPChem oraz odznaczeń stowarzyszeniowych.
Sprawozdanie z działalności Zarządu Oddziału przedstawił Prezes Zarządu - Adam Tarniowy. Czteroletnia działalność to wiele wydarzeń. W tym czasie zorganizowano wiele imprez w tym seminaria, konferencje, cztery Rajdy Chemika, wycieczki zagraniczne do Wilna i na Białoruś, kilka wycieczek poznawczo-technicznych, osiem turniejów tenisa stołowego, cztery turnieje w kręgle, pięć wyjazdów do teatru, dwa kuligi. Zorganizowano obchody 70 lecia Oddziału SITPChem Oświęcim. Kontynuowano współpracę z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu, kontynuowano współpracę z PZ nr 2 SOMSIT, z którą wspólnie organizowano imprezę plenerową „Piknik Chemiczny” i „Chemikalia” oraz konkurs wiedzy chemicznej dla uczniów gimnazjum.
Ponadto w minionej kadencji w rozgrywkach Amatorskiej Ligi Tenisa Stołowego brała udział z powodzeniem drużyna tenisowa,w skład której wchodzą członkowie naszego stowarzyszenia, a także zawiązała się drużyna w kręgle, która bierze udział w rozgrywkach oświęcimskiej ligi bowlingowej. Sprawozdanie Komisji Rewizynej wygłosił kol. Andrzej Sarach, a Sądu Koleżeńskiego kol. Andrzej Cebulski.
Walny Zjazd udzielił absolutorium ustępującemu zarządowi, wybrał władze na nową kadencję 2018-2022 oraz delegatów na Walny Zjazd Stowarzyszenia. Prezesem ponownie wybrano kol. Adama Tarniowego. Nowy Zarząd Oddziału to: kol. Wiesław Bartyzel, Iwona Borowiec, Stanisława Dąbrowska, Ireneusz Góralczyk, Marta Makuch, Ryszard Pikul, Tadeusz Rusin, Mariusz Sanak, Wanda Sporysz.
Komisja Rewizyjna - kol. Barbara Brandys, Jolanta Janarek, Marek Mania, Kazimierz Saternus, Andrzej Sarach.
Sąd Koleżeński- kol. Andrzej Cebulski, Mieczysław Ficek, Zuzanna Sanak.
Komisja Wniosków przedstawiła projekt uchwały Walnego Zjazdu, którą przyjęto na zakończenie zjazdu.


Stanisława Dąbrowska