Witaj na naszej stronie.    

  Menu główne
· Informacje Ogólne
· Aktualności
· Archiwum
· Władze Oddziału
· Koła
· O nas w "Chemiku"
· Statut Stowarzyszenia
· Deklaracja członkowska
· Galeria FOTO
· Paliwa i Surowce
  Chemiczne w Oświęcimiu

· Pomoc Koleżeńska
· Uprawnienia Energetyczne
· Linki
· Kontakt
   
  Aktualności: Październik 2018
16.10.2018r.
XXXI Walny Zjazd SITPChem w Ustoniu-Jaszowcu

W dniach 26-28 września obradował w Ustroniu-Jaszowcu XXXI Walny Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Podczas trzydniowego spotkania – 58. Członków SITPChem-Delegatów na XXXI Walny Zjazd z 23. Oddziałów z całej Polski i 35. Członków Honorowych SITPChem – uczestniczących w Zjeździe z głosem stanowiącym – podsumowano działalność w mijającej kadencji i wyznaczono nowe działania na kolejną; wybrano nowe władze SITPChem i sformułowano Uchwały.

Zjazd organizował Oddział SITPChem w Gliwicach – bardzo doświadczony w przygotowywaniu spotkań stowarzyszeniowych – profesjonalnie i w znakomitej atmosferze; tak było również w tym roku podczas Walnego Zjazdu w Ustroniu.

Sprawozdanie z działalności Zarządu Głównego złożył prezes SITPChem - kol. Jacek Kijeński. Całe sprawozdanie oraz sprawozdania Oddziałów, GKR i GSK z czteroletniej kadencji 2014-2018 zostały wydane w postaci książkowej.

Przeprowadzone zostały wybory nowych władz centralnych, prezesa , dwudziesto-osobowego Zarządu Głównego, siedmio-osobowej Komisji Rewizyjnej i siedmio-osobowego Sądu Koleżeńskiego. W wyniku wyborów kol. Janusz Klimczak został wybrany nowym prezesem SITPChem. Do naczelnych władz stowarzyszenia - z naszego Oddziału zostali wybrani: - kol. Stanisława Dąbrowska i kol. Adam Tarniowy - do Zarządu Głównego , kol. Andrzej Cebulski do Głównej Komisji Rewizyjnej i kol. Wiesław Bartyzel – do Głównego Sądu Koleżeńskiego.

W takcie dyskusji zjazdowych poruszano cały szereg problemów związanych zarówno z bieżącą działalnością jak i z planami na przyszłość. Oczywiście nie sposób przedstawić wszystkich wątków dyskusji - było ich zbyt wiele.
Do najważniejszych poruszonych zagadnień zaliczyć należy:

  • konieczność podniesienia poziomu kształcenia studentów na kierunkach inżynierskich;
  • potrzebę intensyfikacji działań na rzecz wzrostu znaczenia kadry inżynieryjno-technicznej skupionej w szeregach stowarzyszenia;
  • zabieganie o napływ i aktywną działalność w strukturach stowarzyszenia młodej kadry inżynierów.

Obrady zakończono przyjęciem obszernej, liczącej 16 punktów Uchwały Walnego Zjazdu.

Stanisława Dąbrowska