Witaj na naszej stronie.    

  Menu główne
· Informacje Ogólne
· Aktualności
· Archiwum
· Władze Oddziału
· Koła
· O nas w "Chemiku"
· Statut Stowarzyszenia
· Deklaracja członkowska
· Galeria FOTO
· Paliwa i Surowce
  Chemiczne w Oświęcimiu

· Pomoc Koleżeńska
· Uprawnienia Energetyczne
· Linki
· Kontakt
   
  Aktualności: Luty 2019
25.02.2019r.
KOMUNIKAT

Stanisława Dąbrowska

25.02.2019r.
KOMUNIKAT

Serdecznie zapraszamy do udziału w amatorskim, drużynowym turnieju tenisa stołowego,organizowanym przez Zarząd Oddziału SITPChem Oświęcim już po raz dwudziesty szósty.
Termin zawodów: 3 marca 2019r. Zgłoszenia do 27 lutego br.
Komplet dokumentów związanych z ewentualnym zgłoszeniem drużyny do udziału w ww. turnieju u kol. Mariusz Sanak, Ryszard Pikul i Marek Mania.

Stanisława Dąbrowska

21.02.2019r.
KOMUNIKAT

W dniu 17.01.2019 r. w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im.rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu odbyła się V Konferencja naukowo-praktyczna „Zarządzanie i inżynieria produkcji w dobie przemysłu 4.0”. Organizatorami konferencji był Instytut Zarządzania i Inżynierii Produkcji PWSZ oraz oświęcimski oddział SITPChem.

Konferencję otworzyła Dyrektor Instytutu Zarządzania i Inżynierii Produkcji – dr Joanna Stuglik, zgromadzonych przywitał także JM Rektor - prof. zw. dr hab. Witold Stankowski. Referat wprowadzający pt.: „Wyzwania przemysłu 4.0” wygłosił prof. zw. dr hab. inż. Igor Kurytnik.

Jenym z isttnych elementów podkreslających wsółpracę PWSZ i SITPChem było uroczyste podpisanie umowy patronackiej nad kierunkami inżynierskimi. Uczelnię reprezentował JM Rektor Profesor Witold Stankowski a Stowarzyszenie Prezes Zarządu Głównego Jerzy Klimczak. Podobna umowa została podpisane ze Stowarzyszeniem Elektryków Polskich, które reprezentował Prezes Zarządu Oddziału Bielsko-Biała - Janusz Juraszek.

SITPChem Oddział Oświęcim od kilku lat wspiera działania Uczelni w zakresie tworzenia i opiniowania programów kształcenia na kierunkach inżynierskich jak również pomaga w organizacji wizyt studyjnych w różnych zakładach pracy związanych z przemysłem. Dzięki podpisanej umowie współpraca ta na pewno zostanie rozwinięta.

Prezentowane na konferencji referaty dotyczyły praktycznych aspektów funkcjonowania przemysłu w realiach 4 rewolucji przemysłowej. Zostały wygłoszone w trzech panelach plenarnych:

- Inteligentne systemy a przemysł 4.0 – nauka dla gospodarki

- Inteligentne systemy logistyczne w służbie przemysłu 4.0

- Zarządzanie i strategie rozwoju w dobie przemysłu 4.0

Obrady podsumował Prezes SITPChem – Jerzy Klimczak, w wystąpieniu skierowanym przede wszystkim do studentów podkreślił znaczenie wiedzy i umiejętnosci zdobytych w czasie studiów dla osiągniecia sukcesów w karierze zawodowej.

Dodatkowym elementem wzbogacającym, a także upraktyczniającym wymiar konferencji była wystawa prezentująca historię oraz nowoczesne technologie i inwestycje Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Oświęcimiu.

W konferencji wzięło udział ponad 60 osób, reprezentujących zarówno środowiska akademickie, jak i otoczenie społeczno-gospodarcze Uczelni w tym liczna reprezentacja SITPChem .

Obok gości swój udział zaznaczyli także studenci, dla których była to kolejna okazja do zapoznania się z realnymi problemami przemysłu i gospodarki.Otwarcie konferencji – JM Rektor PWSZ - prof. zw. dr hab. Witold Stankowski

Stanisława Dąbrowska

01.02.2019r.
Noworoczne spotkanie Zarządu Oddziału SITPChem

W dniu 24.01.2019r. odbyło się tradycyjne noworoczne spotkanie Zarządu Oddziału SITPChem, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego, Prezesów Kół, i przewodniczących komisji działających przy Zarządzie Oddziału oraz członków Honorowych z naszego oddziału. Spotkanie odbyło się w Hotelu Olimpijskim.

Na wstępie Adam Tarniowy-Prezes Zarządu Oddziału SITPChem Oświęcim przywitał wszystkich zebranych i złożył serdeczne życzenia noworoczne.

Kolejnym punktem spotkania było wręczenie odznaczeń następującym osobom:

– kol. Marek Brandys - Honorowa Odznaka SITPChem

- kol. Lubomir Noworyta – Srebrna Odznaka NOT

- kol. Ewa Mituś –Złota Odznaka NOT

Dalej prezes omówił działalność oddziału w minionym roku przedstawiając po kolei wydarzenia i imprezy zorganizowane przez Zarząd Oddziału samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami. Przedstawił zmiany jakie zaszły w składzie ZG po Walnym Zjeździe SITPChem oraz dotychczasową działalność Zarządu Głównego.

Następnie prezes przedstawił plan działania naszego zarządu na bieżący rok szczególnie na pierwsze półrocze.

Spotkanie upłynęło w miłej koleżeńskiej atmosferze.

Stanisława Dąbrowska

01.02.2019r.
KOMUNIKAT

W dniu 17.01.2019 r. w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im.rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu odbyła się V Konferencja naukowo-praktyczna „Zarządzanie i inżynieria produkcji w dobie przemysłu 4.0”. Organizatorami konferencji był Instytut Zarządzania i Inżynierii Produkcji PWSZ oraz oświęcimski oddział SITPChem.

Konferencję otworzyła Dyrektor Instytutu Zarządzania i Inżynierii Produkcji – dr Joanna Stuglik, zgromadzonych przywitał także JM Rektor - prof. zw. dr hab. Witold Stankowski. Referat wprowadzający pt.: „Wyzwania przemysłu 4.0” wygłosił prof. zw. dr hab. inż. Igor Kurytnik.

Jenym z isttnych elementów podkreslających wsółpracę PWSZ i SITPChem było uroczyste podpisanie umowy patronackiej nad kierunkami inżynierskimi. Uczelnię reprezentował JM Rektor Profesor Witold Stankowski a Stowarzyszenie Prezes Zarządu Głównego Jerzy Klimczak. Podobna umowa została podpisane ze Stowarzyszeniem Elektryków Polskich, które reprezentował Prezes Zarządu Oddziału Bielsko-Biała - Janusz Juraszek.

SITPChem Oddział Oświęcim od kilku lat wspiera działania Uczelni w zakresie tworzenia i opiniowania programów kształcenia na kierunkach inżynierskich jak również pomaga w organizacji wizyt studyjnych w różnych zakładach pracy związanych z przemysłem. Dzięki podpisanej umowie współpraca ta na pewno zostanie rozwinięta.

Prezentowane na konferencji referaty dotyczyły praktycznych aspektów funkcjonowania przemysłu w realiach 4 rewolucji przemysłowej. Zostały wygłoszone w trzech panelach plenarnych:

- Inteligentne systemy a przemysł 4.0 – nauka dla gospodarki

- Inteligentne systemy logistyczne w służbie przemysłu 4.0

- Zarządzanie i strategie rozwoju w dobie przemysłu 4.0

Obrady podsumował Prezes SITPChem – Jerzy Klimczak, w wystąpieniu skierowanym przede wszystkim do studentów podkreślił znaczenie wiedzy i umiejętnosci zdobytych w czasie studiów dla osiągniecia sukcesów w karierze zawodowej.

Dodatkowym elementem wzbogacającym, a także upraktyczniającym wymiar konferencji była wystawa prezentująca historię oraz nowoczesne technologie i inwestycje Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Oświęcimiu.

W konferencji wzięło udział ponad 60 osób, reprezentujących zarówno środowiska akademickie, jak i otoczenie społeczno-gospodarcze Uczelni w tym liczna reprezentacja SITPChem .

Obok gości swój udział zaznaczyli także studenci, dla których była to kolejna okazja do zapoznania się z realnymi problemami przemysłu i gospodarki.


Stanisława Dąbrowska