Witaj na naszej stronie.    

  Menu główne
· Informacje Ogólne
· Aktualności
· Archiwum
· Władze Oddziału
· Koła
· O nas w "Chemiku"
· Statut Stowarzyszenia
· Deklaracja członkowska
· Galeria FOTO
· Paliwa i Surowce
  Chemiczne w Oświęcimiu

· Pomoc Koleżeńska
· Uprawnienia Energetyczne
· Linki
· Kontakt
   
  Aktualności: Grudzień 2019
22.12.2019r.
Kulig w Wiśle

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przem. Chemicznego O/Oświęcim zaprasza chętnych członków i sympatyków Stowarzyszenia na kulig do Wisły. W programie – kulig w dolinie Białej Wisełki oraz gościna w Kolibie.

Wyjazd w dniu 18.01.2020 tj. sobota godz. 13.30 przy OCK

(ul. Tysiąclecia).

Zapisy i wpłaty: do 10 stycznia 2020 u kol. Iwony Borowiec

(bud. C-98) tel. 38-17

Cena wycieczki: 60 PLN – członkowie SITPChem.

70 PLN - sympatycy

Cena obejmuje: transport, ubezpieczenie, kulig, kwaśnica z żeberkiem wędzonym, oscypek, chleb ze smalcem, kiełbaska i grzaniec.


Serdecznie zapraszamy!

Stanisława Dąbrowska

20.12.2019r.
KOMUNIKAT

Stanisława Dąbrowska

16.12.2019r.
Informacja po seminarium na Ukrainie

W dniach 5 – 8 grudnia 2019 r. odbyło się III Międzynarodowe Seminarium Naukowe „Ekonomika produkcji: szanse i zagrożenia w dobie globalizacji i przemysłu 4.0” zorganizowane w Państwowym Uniwersytecie w Mukaczewie na Ukrainie.

Wydarzenie to było współorganizowane przez Małopolską Uczelnię Państwową im. rot. W. Pileckiego w Oświęcimiu oraz Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego Oddział Oświęcim.

Seminarium naukowe z udziałem naukowców, doktorantów i studentów z Państwowego Uniwersytetu w Mukaczewie oraz Małopolskiej Uczelni Państwowej poświęcono aktualnym problemom gospodarki produkcyjnej, nowoczesnego zarządzania oraz doświadczeniom rozwoju Polski w Unii Europejskiej.

Ze strony polskiej referaty w języku angielskim wygłosili: dr inż. Adam Tarniowy („Modern machine park management) prezes SITPChem O/Oświęcim oraz dr Radosław Folga (15 years: Poland in the European Union – economic and social balance) wykładowca MUP.

Trzydniowa wizyta w Mukaczewie to nie tylko seminarium ale również rozmowy o dalszej współpracy między Małopolską Uczelnią Państwową a ukraińskim Uniwersytetem. Przewodziła im Prorektor dr Sonia Grychtoł oraz Dyrektor Instytutu Zarządzania i Inżynierii Produkcji dr Joanna Stuglik. Rozmowy dotyczyły kwestii wymiany studentów na praktyki w ramach programu Erasmus+ oraz realizacji wspólnych projektów badawczych oraz prac dyplomowych studentów.

Stanisława Dąbrowska

12.12.2019r.
Wycieczka do ekospalarni w Krakowie

W dniu 3 grudnia br członkowie naszego Oddziału SITPChem mieli okazję zwiedzić ekospalarnię odpadów w Krakowie. Wyjazd zorganizowany we współpracy z Oddziałem SITPChem/Kraków oraz Sekcją Inżynierii Produkcji do nowoczesnej spalarni odpadów w Krakowie był naprawdę atrakcyjny, mogliśmy nie tylko przejść tzw ścieżką edukacyjną ale i z bliska zaglądnąć w niedostępne na co dzień zakamarki instalacji i zobaczyć jak proces spalania i dalej oczyszczania spalin oraz zagospodarowania odpadów po spalaniu wygląda.

Zwiedzanie odbywało się w doborowym towarzystwie, oprowadzał nas Z-ca dyrektora J. Wróbel z KHK, towarzyszyli nam dziekan Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej PK prof. dr hab. inż. D. Bogdał, prodziekan dr hab. Z. Wzorek, dr inż. A.Nowak z zarządu Oddziału SITPChem Kraków, Sekretarz Generalny SITPChem S. Oczkowicz, prezes EmiPro W.Ćwiąkalski.

Po zwiedzeniu ekospalarni udaliśmy się na Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej gdzie zwiedziliśmy laboratoria wydziału oraz wysłuchali wykładu prezesa naszego oddziału dr inż. Adama Tarniowego.


Stanisława Dąbrowska