Witaj na naszej stronie.    

  Menu główne
· Informacje Ogólne
· Aktualności
· Archiwum
· Władze Oddziału
· Koła
· O nas w "Chemiku"
· Statut Stowarzyszenia
· Deklaracja członkowska
· Galeria FOTO
· Paliwa i Surowce
  Chemiczne w Oświęcimiu

· Pomoc Koleżeńska
· Uprawnienia Energetyczne
· Linki
· Kontakt
   
  Aktualności: Styczeń 2021
03.01.2021r.
Wspomnienie

Kolega mgr inż.Roman Jurczak odszedł w nocy po Bożym Narodzeniu w roku 2020-tym.

Otrzymana wiadomość o jego śmierci wprawiła nas w wielki smutek i żal. Roman był bowiem dla naszego środowiska cieszyńskich chemików osobą bez watpienia szczególną.Na początku lat siedemdziesiątych XX wieku małe jeszcze wtedy Koło SITPChem w Cieszynie wchodziło strukturalnie w skład Oddziału SITPChem w Katowicach. Wskutek restrukturyzacji koło nasze zostało wcielone w struktury potężnego, kilkutysięcznego wtedy Oddziału Oświęcim jako 21-sze Koło zamiejscowe. Wtedy właśnie rozpoczęła się nasza współpraca ze strukturami Oddziału Oświęcim. I tak rozpoczął się też wieloletni okres integracji dwóch naszych środowisk, który trwał aż do powołania Oddziału Cieszyn w 1985r..Wśród funkcyjnych przedstawicieli Oddziału Oświęcim największe wpływy i oddziaływanie w zakresie rozwoju i współpracy wywierali niestety nieżyjący już Koleżanka Barbara Ryszka, Kol.Zdzisław Burek i właśnie Kol. Roman Jurczak .Z Kolegą Jurczakiem oprócz współpracy organizacyjnej w SITPChem aktywnie współpracowaliśmy na niwie służbowej jako Dyrektorem Handlowym Zakładów Chemicznych Oświęcim, które były dostawcą wielu surowców dla ówczesnego Polifarbu Cieszyn. Zmarły nasz przyjaciel Roman był bez wątpienia człowiekiem spełnionym zarówno zawodowo, przeszedł bowiem całą drogę awansu w różnych newralgicznych obszarach Zakładów, awansując finalnie na stanowisko Dyrektora Handlowego Firmy ,a także społecznie ,poprzez działalność w SITPChem ,gdzie pełnił z zaangażowaniem wiele funkcji z Zarządzie Oddziału jak i we władzach centralnych. Jego zasług w tych obszarach aktywności nie sposób przecenić ,charakteryzował się wybitnymi kompetencjami, zaangażowaniem oraz walorami osobowymi budującymi więź, wspólnotę, kooperację. Kol .Roman Jurczak był inżynierem chemikiem o olbrzymiej wiedzy, otwartym na innowacje i nowoczesność ,był jednocześnie człowiekiem o dużej empatii. Za swoją pracę zawodową oraz zasługi, ale również działalność społeczną był odznaczony najwyższymi orderami państwowymi(wśród nich Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski) ,a także stowarzyszeniowymi(wśród nich godność Członka Honorowego) i NOT-owskimi.

Odszedł od nas wybitny fachowiec z dziedziny chemii, interesujący człowiek i dobry, uczynny przyjaciel.

Cześć Jego Pamięci!

Oddział SITPChem w Cieszynie

Józef Kozieł
Stanisław Gruszka

03.01.2021r.
Zmarł mgr inż. Roman Jurczak – Członek Honorowy SITPChem

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 26 grudnia 2020 r. zmarł mgr inż. Roman Jurczak
Członek Honorowy SITPChem, wieloletni Wiceprezes Zarządu Oddziału SITPChem Oświęcim, członek Głównego Sądu Koleżeńskiego SITPChem.
Miał 88 lat. Był pracownikiem Zakładów Chemicznych Oświęcim (obecnie Synthos) od 1952 roku gdzie pełnił funkcje kierownika budowy, kierownika oddziału, kierownika zakładu, głównego inż. produkcji, szefa produkcji, szefa obrotu towarowego, z-cy dyrektora ds. Po przejściu na emeryturę przez wiele lat pracował w firmie zajmującej się handlem chemikaliami.

Był współtwórcą 76 projektów wynalazczych z tego 24 wynalazków i wzorów użytkowych. Był twórcą kilkunastu publikacji w czasopismach technicznych. Był laureatem wielu nagród za wdrożone w przemyśle rozwiązania techniczne, wyróżniony odznaczeniami państwowymi m. in. Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i stowarzyszeniowymi (srebrna i złota odznaka NOT).
Odszedł od nas człowiek wielkiego formatu, cieszący się dużym autorytetem, życzliwy, głęboko zaangażowany w sprawy zawodowe i społeczne. Do końca był aktywnym członkiem stowarzyszenia, zawsze mogliśmy liczyć na jego dobre rady i wsparcie. Pomagał nam przy opracowaniu historii naszego oddziału z okazji jubileuszu 60-lecia. Organizował spotkania byłej kadry technicznej ZCHO.W zmarłym tracimy drogiego kolegę i przyjaciela, animatora pracy stowarzyszeniowej.
Rodzinie i Bliskim składamy wyrazy najgłębszego współczucia.

Uroczystości pogrzebowe odbyły się w dniu 02 stycznia 2021 w Oświęcimiu.

Zarząd Oddziału SITPChem w Oświęcimiu