Witaj na naszej stronie.    

  Menu główne
· Informacje Ogólne
· Aktualności
· Archiwum
· Władze Oddziału
· Koła
· O nas w "Chemiku"
· Statut Stowarzyszenia
· Deklaracja członkowska
· Galeria FOTO
· Paliwa i Surowce
  Chemiczne w Oświęcimiu

· Pomoc Koleżeńska
· Uprawnienia Energetyczne
· Linki
· Kontakt
   
  Seminarium z okazji Dnia Chemika

W dniu 30 maja odbyło się w Klubie Technika NOT w Oświęcimiu uroczyste seminarium zorganizowane przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego (SITPChem) z okazji Dnia Chemika.
Część naukową seminarium prowadzili wybitni eksperci w dziedzinie chemii:

  • prof. dr hab. inż. Władysław M.Rzymski z Instytutu Polimerów Politechniki Łódzkiej
  • prof. dr hab. inż. Jan Pielichowski z Samodzielnej Katedry Chemii i Technologii Tworzyw Sztucznych Politechniki Krakowskiej
  • prof. dr hab. inż. Jacek Kijeński z Instytutu Chemii Przemysłowej.
W seminarium uczestniczyło liczne grono honorowych gości, wśród nich:
  • Janusz Marszałek - prezydent miasta Oświęcim,
  • Józef Kała - starosta powiatu oświęcimskiego,
Członkowie Zarządu Firmy Chemicznej "Dwory" S.A. - Jarosław Koźlik i Józef Tusiński oraz Prezesi i Dyrektorzy firm i spółek działających na terenie Oświęcimia i związanych z przemysłem chemicznym.

Przed rozpoczęciem wykładów miały miejsce dwie małe uroczystości. Pierwsza z nich to przekazanie władzom miasta i powiatu monumentalnego, liczącego sobie już 19 tomów, dzieła pt. "Karty z Historii Polskiego Przemysłu Chemicznego".

Dzieło to, będące efektem wieloletniej, zbiorowej pracy wielu członków stowarzyszenia, obejmuje historię polskiego przemysłu chemicznego do roku 1980. Aktualnie gromadzone są materiały do kolejnych tomów obejmujących historię kolejnych 20 lat do roku 2000. Aktu przekazania dokonali Mieczysłw Ficek - członek Zarządu Głównego SITPchem i Adam Tarniowy - Prezes Zarządu Oddziału SITPChem w Oświęcimiu.

Kolejny uroczysty akcent to wręczenie odznaczeń stowarzyszeniowych. Decyzją Zarządu Głównego SITPChem z dnia 13 maja br. honorową odznaką SITPChem odznaczone zostały następujące osoby:

Przemysław Cichy, Jan Drżał, Maciej Korczyk, Małgorzata Noworyta, Ewa Popławska, Ryszard Pikul, Adam Tarniowy, Małgorzata Wiertel.

Dekoracji dokonali - Prezes Zarządu Głównego SITPChem - Jacek Kijeński oraz Wiceprezes Zarządu Oddziału SITPChem - Andrzej Cebulski.

Po ceremoni otwarcia - sesję wykładową zainaugurował profesor Jacek Kijeński wykładem pt. "Kierunki rozwoju technologii chemicznych. Intensyfikacja czy przyjazność środowisku." Wykładu, ilustrowanego m.in. dziełami klasyków malarstwa i grafiki (ewenement jeśli chodzi o wykład naukowy) nie sposób streścić w kilku zdaniach. Jeden z wątków referatu dotyczył tzw. " 12 Reguł Przyjaznej Chemii" - czyli zbioru zasad, którymi należy się kierować m.in. przy projektowaniu i wdrażaniu technologii chemicznych. Po zaprezentowaniu - zasady te zostały poddane dość solidnej weryfikacji poprzez realia procesów chemicznych. Zapewne znaczna część słuchaczy, po wysłuchaniu wykładu, nieco inaczej będzie reagować na wiele populistycznych haseł tzw. "obrońców środowiska".

Wykład profesora Jana Pielichowskiego dotyczył nowoczesnych metod badania polimerów. Słuchacze mieli możliwość zapoznania się z nowymi rozwiązaniami i możliwościami analitycznego wykorzystania takich metod jak: analiza termiczna, spektroskopia w podczerwieni czy chromatografia żelowa.

Profesor Władysław Rzymski przedstawił zagadnienia dotyczące chemii elastomerów. W wykładzie pt. "Modyfikacja i funkcjonalizacja polimerów jako metoda wytwarzania nowych elastomerów" przedstawione zostały możliwości otrzymywania elastomerów o właściwościach niemal idealnie odpowiadających zapotrzebowaniom odbiorców. Zaprezentowane metody funkcjonalizacji elastomerów (np. funkcjonalizacja kauczuków grupami karboksylowymi w stadium lateksu) mają realne szanse na wdrożenie w skali przemysłowej.

Ideą spotkań-seminariów organizowanych przez Stowarzyszenie jest szeroko rozumiana integracja środowiska naukowo-badawczego ze środowiskiem przemysłowym, przy współudziale lokalnych władz samorządowych. Zainteresowanie seminarium, potwierdzone liczbą uczestników (ponad 50 osób), wskazuje na celowość kontynuacji takich spotkań.